Karlık Evi sahibi Şen'den örnek davranış Karlık Evi sahibi Şen'den örnek davranış

Eğitim çağındaki çocukları ve gençleri bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacı ile Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde “Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları” konulu, ülke çapında resmi ve özel okulların lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için karikatür yarışması düzenlendi.

Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma için herhangi bir Ön başvuru yapılmasına gerek yoktur.  Yarışma için eserler 06 Ocak 2023 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilebilir. Okullar toplu olarak tek seferde eserleri belirtilen tarih aralığında teslim edebilir. Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

Yarışma lise 9.10.11.12 inci sınıflar için yapılacaktır. Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.

Resimler 35x50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler. Resimlerin aslı (orijinali) ve katılım formu, elden, posta veya kargo aracılığı ile Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü yarışma sekretaryalarına teslim edecektir.

Katılımcılar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi http://ticaret.gov.tr adresinden, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi genel Müdürlüğü https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici sosyal medya hesaplarından ve İl Müdürlüğümüz sayfasında yer alan “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. Katılımcıların Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. 

Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir. 

Yarışmaya gönderilen resimler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalıdır. Ya da kopyalanmış olmamalıdır. Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzüne Şartname içerisinde bulunan tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecek.”