‘SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin ilk sayısı yayımlanarak, NEVÜ süreli akademik yayınları arasında yerini aldı.

NEVÜ’nün, Türkiye'nin Alevilik-Bektaşilik araştırmalarıyla ilgili, "Araştırma ve Uygulama Enstitüsü"ne sahip ilk üniversitesi olduğunu hatırlatan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana üniversite-halk bütünleşmesi içerisinde doğal ve kültürel mirası ile birlikte gelişimi hedeflemektedir. Hacı Bektaş Veli'nin evrensel kültür mirasını ortaya çıkarmak, kaynakların envanterini çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan üniversitemiz, Alevilik-Bektaşilik araştırmaları başta olmak üzere kültürel mirasın zenginliğini ortaya çıkarmak için çeşitli etkinlikler ve yayınlar gerçekleştirmektedir. SÜREK Alevilik – Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi bu çalışmaların somut çıktılarından birisidir. Bu dergi, Alevilik-Bektaşilik araştırmalarında önemli bir role sahip olmayı hedeflemekte ve bu alandaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Başta editör kurulu olmak üzere derginin yayınlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.” diye konuştu.

SÜREK ALEVİLİK - BEKTAŞİLİK VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HAKKINDA

SÜREK Alevilik-Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi, akademik araştırmaların uluslararası görünürlüğünün artırılması amacıyla kurulan, yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, elektronik, açık erişimli, hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergi, Alevilik-Bektaşilik alanında yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen yüksek akademik standartlarda disiplinlerarası güncel ve özgün çalışmaların bilim insanlarına ve araştırmacılara duyurulmasını amaçlamaktadır.

SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nde başta Alevilik-Bektaşilik araştırmaları olmak üzere sosyal ve beşerî bilimlerin tüm alanlarıyla ilgili, kültürel araştırmalar çerçevesinde disiplinlerarası, özgün, bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır. Dergide, Alevilik-Bektaşilik ve kültür bilimleri kesişiminde, Türkçe, çağdaş Türk lehçeleri, İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde araştırma, derleme makalelerin yanı sıra çeviri, değerlendirme ve kitap kritiği çalışmalarına yer verilmektedir.

SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makaleler arasında değerlendirme için uygun bulunanlar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulmaktadır. 

Tiyatro oyunu “Nihayet Bitti” tiyatro severlerle buluşacak Tiyatro oyunu “Nihayet Bitti” tiyatro severlerle buluşacak

Kaynak: HABER MERKEZİ