Suyun kaynama noktası; deniz seviyesinden dağın zirvesine doğru çıkıldıkça her 100 metrede 0,34 derece düşer.

Sarıhıdır köyü, deniz seviyesinden 950 metre yükseklikte olduğuna göre; 9,5 çarpı 0,34 eşittir 3,23 derece düşer. Yani Sarıhıdır’da su, 100 eksi 3,23 eşittir 96,77 derecede kaynar.

İsterseniz, turizme açılmayı bekleyen Sarıhıdır’a gelin, ırmağın kenarında çay demlerken bir de derece getirin; kaynama derecesini ölçün. Suyun 96,77’ye ulaştığında kaynadığını göreceksiniz.

Allah’ın hikmetine bakın ki, uçaklar 10 bin metre yükseklikte uçar. Bu yükseklikte suyun kaynama derecesi 66 nokta 6 santigrad derecedir.

10 bin metre yükseklikte, hava sıcaklığı eksi 300 derece olmasına rağmen su hâlâ buhar halindedir. Eğer buz halinde olsaydı uçakların camlarına buz, kurşun gibi işlerdi, uçaklar uçamazdı!..

Peki bunun sebebi nedir?

Deniz seviyesinden dağın zirvesine doğru çıkıldıkça her 10,5 metrede 1 mmhg basınç düşer. Hava basıncının düşmesi ile de suyun kaynama derecesi her 100 metrede 0,34 derece düşmesinden kaynaklanmaktadır.

“Allah’ın sünnetidir.“ bu!..

@ @ @

Yeryüzünde su, üst yüzeyden donmaya başlar. Alttan donmaya başlasaydı, ne olurdu?

Balıklar dahil, canlı hayat olur muydu; göllerde, ırmaklarda, denizlerde?

@ @ @

Katkılarından dolayı, kimya öğretmenimiz Hamidiye Karasakallıoğlun’a teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Bu bilgilerin rakamsal değerini bize o verdi.

Ayrıca meslek dersi öğretmenleri Esme Şahin, Şeyma Karahan, Saniye Uyar hanımlardan da “Allah’ın Sünneti” konusundaki bilgilerimizi teyit ettik. Onlara da teşekkürlerimizi bildiririz.

@ @ @

İşte bu kuralı, Allah’ü Teâlâ koymuştur. Buna Allah’ın sünneti denir.

Allah’ın Sünneti; evren, insan, canlı - cansız, soyut - somut, yarattığı bütün varlıklar için koyduğu yasaların hepsine “Sünnetullah” denir.

Çünkü, bütün varlıkları yaratan O’dur!..

Yaratıkların arasındaki sebep - sonuç ilişkisini de koyan Allah’tır.

@ @ @

30 - 40 yıl önce, atomun tanımı; “Maddenin parçalanamayan en küçük yapı taşıdır.” şeklinde yapılırdı.

Oysa bugün “soğuk vizyon” tekniği ile atom parçalandığı, hem ısı hem ışık kaynağı olduğu kanıtlanmıştır.

Gemiler atom enerjisi ile hareket ettiğinde, çok az bir enerji ile dünyanın etrafını defalarca dolaşabildiği belirtilmektedir.

@ @ @

Ya bir başka meslek dersi öğretmeni; “Din, bilimle çelişir mi?” sorusuna “Bazen çelişir.” cevabını veriyorsa, buna “Allah’ın sünnetini” yeterince anlamıştır, diyebilir misiniz?

@ @ @

Matematiksel düşünmeyi, rakamlarla konuşmayı severim. En doğru bilgiyi rakamlar söyler. Adeta onlarla bir dost gibi sohbet bile ederim!..

Siz de öyle yapın!.. Matematiksel düşünün. Çünkü, en kesin bilgiye bu şekilde ulaşırsınız.