Müdürlükten yapılan duyuruda kış boyunca hava koşullarından etkilenmeyen kolonilerin, bahar geldiği zaman yaşamlarının en kritik dönemlerine girdiğini ve kolonilerin daha çok bu dönemde öldükleri görüldüğünü belirtti.

Bunun nedeninin ise “Sonbaharda bırakılan bal stokunun bitmesi, hastalık kontrolü ve zararlı mücadelesinin etkin bir şekilde yapılamaması, kış öncesi popülasyonu oluşturan bireylerin yaşam sürelerini doldurmuş olması ve bu dönemdeki kuluçka faaliyeti sonucu yeni doğan genç arıların kayıpların yerini dolduramaması ya da ana arının yaşlı ve verimsiz olması olabildiği belirtildi.

Müdürlük yapılacak kontrolleri şu şekilde aktardı;

“Kovandaki arı varlığı Ana arı kontrolü Fazla peteklerin alınması Arının yiyecek varlığı Uçuş deliği kontrolü Hastalık kontrolü Varroa mücadelesi.

Hava sıcaklığının 15 santigrat derece dolaylarına ulaştığı bahar başlangıcında ilkbahar kontrollerine başlanabilir. İlk kontrollerin rüzgarsız, bulutsuz, güneşli bir günde yapılması ve kovanların uzun süre açık tutulmaması gerekir. Bu kontrollerde öncelikle kovanda arı bulunup bulunmadığına bakılır. Arısı ölmüş kovanlar arılıktan çıkartılarak uçuş delikleri kapatılır.

Arısız yaşayan kovanlarda ise bal stoku ve ana arı kontrolü yapılır. Ana arısız kolonilere rastlanırsa, bunlar ergin arılarının değerlendirilmesi amacıyla ana arılı koloniler ile birleştirilir. Bal stoku yetersiz görülen kolonilere katı yem (kek) verilerek bu dönemdeki besin ihtiyaçları karşılanır. Eğer şerbetle besleme yapılacak ise şeker-su oranı 1/1 olmalıdır. Yağmalamaya meydan vermemek için şuruplamaların hava sıcaklığını da göz önünde bulundurarak akşama doğru uygun bir saatte yapılması gerekir. Şuruplama esnasında şurubun sağa sola dökülmemesine dikkat edilmelidir.

Başkan Arı’dan esnaf ziyaretleri Başkan Arı’dan esnaf ziyaretleri

Kovan içerisinde arının basmadığı çerçeveler var ise bunlar çıkartılarak arıların toplu ve sıkışık bir durumda olması sağlanır. Kovan uçuş delikleri kontrol edilerek geniş olanlar daraltılır. Bu dönemde kuluçka faaliyeti hızlanmadan varroa mücadelesi yapılmalıdır.

Kovan içi kontrollerde ana arının yumurtlama durumu, yavrulu çerçeve bal stok miktarı ile arı mevcudu incelenir. Böylece ballı ve boş çerçeveler tespit edilir. Sonraki kontrollerde koloni gelişme hızı takip edilerek not alınır.”

Muhabir: MEHMET GÜNAY