Aristokrasi Nedir? Tdk Sözlük Anlamına Göre Aristokrasi  Ne Demek?

Aristokrasi   kelimesi bazı yerlerde karşımıza çıkması olası olan kelimelerden biridir.

Günümüzde çok az insan Aristokrasi   kelimesinin anlamını bilmektedir. Dolayısıyla anlamı bu kelimeyi ilk defa duyan herkes tarafından merak edilmektedir.

İnsanlar farklı kaynaklardan bu kelimenin anlamını araştırmaktadır.

Aristokrasi Ne Demek?

Aristokrasi kelimesinin tam olarak karşılığı "soylular sınıfı"dır. Aristokrasi sözcüğü Yunanca bir kelimedir ve "aristo" ile "kratos" kelimelerinin bileşmesinden oluşmuştur.

Aristos: en iyi manasına gelirken, krotos: kudret, güç anlamındadır. Diğer bir anlatımla; en iyilerin, soylu sınıfının iktidara, güce sahip olduğu yönetim, rejimdir. Bir nevi "en iyisi, en iyi sınıf, tarafından yönetim" durumudur. Aristokrat ise en net ve kısa tanımı ile " ayrıcalıklı sınıf, soylu ve seçkin" anlamına gelmektedir.

Aristokrat bir kimsenin soylu bir aileden gelmesi şarttır. Bu durum on dokuzuncu yüzyıla kadar böyleydi. Ancak yakın zamanda Avrupalı soylular, aristokrasi için soylu olmak şartının gerekmediğini ileri sürmeye başlamışlardır.

TDK’ya göre Aristokrasi;

Cariye Anlamı Nedir? Cariye Anlamı Nedir?

Fransızca aristocratie

1.     isim, toplum bilimi Soylu erki:

"Bütün dünya demokrasi yaparken biz nasıl aristokrasi yaparız?"

- Falih Rıfkı Atay

2. isim Soylular sınıfı.