Aruz Ölçüsü Nedir? Tdk Sözlük Anlamına Göre Aruz Ölçüsü Ne Demek?

Aruz ölçüsü kelimesi bazı yerlerde karşımıza çıkması olası olan kelimelerden biridir.

Günümüzde çok az insan Aruz ölçüsü kelimesinin anlamını bilmektedir. Dolayısıyla anlamı bu kelimeyi ilk defa duyan herkes tarafından merak edilmektedir.

İnsanlar farklı kaynaklardan bu kelimenin anlamını araştırmaktadır.

Aruz ölçüsü ne demek? Aruz ölçüsü Divan Edebiyatında kullanılmış bir ölçü çeşididir. Eski dönemlerde kullanılmasından dolayı pek çok kişi aruz ölçüsünün ne olduğunu bilememektedir. Fakat aruz ölçüsünün de edebiyatımız için önemi oldukça büyüktür.

Aruz kelime anlamı olarak Arapça bir kelime olup sözlük anlamı çadırın ortasına dikilen direk anlamına gelmektedir. Edebiyat teriminde aruzun anlamı ise mısralarda hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanmış nazım veya şiir ölçüsüdür.

Aruz ölçüsü bir şiir ölçüsüdür. İlk olarak Arap Edebiyatında kullanılmıştır. Daha sonra İran Edebiyatına geçmiştir. Türk şairleri ise on birinci yüzyıldan sonra kullanmaya başlamıştır. Aruz ölçüsü dizelerdeki hecelerin kısalıkları ve uzunluklarının temeline dayanan şiir ölçüsü anlamına gelmektedir.

TDK’ya göre Aruz ölçüsü;

Outlet Anlamı Nedir? Outlet Anlamı Nedir?

isim, edebiyat Aruz vezni:

"Aruz ölçüsü bir gün yeniden dirilecek mi bilmiyorum."

-  Nurullah Ataç