Başkan Kaya, proje okullarında yaşanan sorunları ve yapılan görevlendirmeleri eleştirdi.

Proje okullarına yönetici atamalarında yaşanan sorunların Eğitim-Sen’in eleştirilerini haklı çıkardığını belirten Kaya, “2024 yılına ilişkin özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme sonuçları açıklanmıştır. Bilindiği gibi proje okullarında öğretmen atama ve yönetici görevlendirmelerine ilişkin duyurular bakanlıkça yapılmaktadır. Bu okullarda yöneticilik görevlendirmesi bakan onayı ile 4 yıllığına yapılmakta ve yine Bakan onayı ile 4 yıl daha uzatılabilmektedir. Milli Eğitim Bakanı hiçbir duyuru yapmaksızın, mesleki yeterliliği, kıdemi ya da hizmet puanına bakmadan istediği herhangi bir öğretmeni ya da eğitim yöneticisini proje okullarında görevlendirebilmektedir. Nitekim yıllardır hiçbir kriter olmadan tek vasfı yandaş sendikadan ve okul müdüründen çok sayıda torpilli görevlendirmeler yapılmıştır.” dedi.

“BAZI OKULLARIN PROJE OKULU OLMAKTAN ÇIKARILMASI KAOS YARATMIŞTIR”

Eğitim Sen’in proje okulları uygulamasına ilk gündeme geldiği andan itibaren itiraz ettiğini söyleyen Başkan Kaya, “Bütün atama yetkilerini bakanlık onayına bağlayan mevcut sistemin haksız ve adaletsiz uygulamaları beraberinde getireceği, öğretmen ve yönetici atamalarında liyakat ilkesinin geri plana itilmesinin eğitimin niteliğini olumsuz etkileyeceği yönündeki haklı itirazlarımız MEB tarafından bugüne kadar dikkate alınmamıştır.

1 Nisan Pazartesi günü Proje Okullarına Yönetici Atama Sonuçlarına bakmak isteyen yöneticiler sonuç ekranında gördükleri ‘Yönetici görevlendirme yetkisi valiliğe devredildi’ ifadesi ile karşılaşmışlardır. Basına yansıyan bilgilere göre 81 ilde aktif olarak faaliyet gösteren proje okullarının sayısı yarı yarıya azaltılacaktır. Söz konusu kararın bu okullara müdür ve müdür yardımcıları atamasının yapılacağı gün açıklanmış olması dikkat çekicidir. Önceden herhangi bir bilgi vermeden atama sonuçlarının açıklandığı gün bazı okulların proje okulu olmaktan çıkarılması okullarda yeni bir kaos yaratmıştır.” diye konuştu.

“YENİ SORUNLARIN YAŞANMASI KAÇINILMAZ OLMUŞTUR”

TES’ten belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyareti TES’ten belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyareti

Başkan Kaya açıklamasının devamında şunları söyledi: “Sendikamız, 2023 yılında yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğindeki eksik düzenlemelere ilişkin, öğretmen ve yönetici görevlendirmeleri başta olmak üzere, çok sayıda maddenin iptali istemi ile dava açmıştır. MEB’in proje okulları ile ilgili eleştiri ve önerilere kulaklarını tıkayarak bildiğini okumaya devam etmesi nedeniyle yeni sorunların yaşanması kaçınılmaz olmuştur.

Proje okulları ilgili yönetmelikte atamalarla ilgili belli bir takvim ve kriterin olmaması, özellikle yönetici atamalarında siyasal/sendikal referansların, doğrudan torpilin ön planda olması kabul edilemez bir durumdur. Siyasi iktidarın her alanda etkisini gösteren siyasi yandaşlık ve torpil ilişkilerini eğitim alanında yoğun olarak uygulamasının olumsuz sonuçlarını eğitim sistemi ödemektedir. Proje okullarının belirlenmesi veya çıkartılmasının belli kriterler doğrultusunda illerde kurulacak komisyonlarca belirlenmesi, bu konudaki keyfiliğin önüne geçilmesi açısından önemlidir. Bu konuda yapılması gereken, öncelikle proje okullarında Bakana verilen sınırsız yetkilerin sınırlandırılması, her türlü atamanın objektif kriterlere dayalı ve liyakat sistemi temel alınarak yapılmasıdır.”

Kaynak: SELMA İVEN