Uykularda girmezdi  gözümüze, 
Sevgi saygı gelirdi özümüze, 
Gülerdi  insanlar da yüzümüze, 
Bugün bizlerin bayramdır beyler. 

.

Nasıl da sevinirdik bir  bilseniz, 
Derdik bize  paralar verseniz, 
Panayırlar  kuruldu da  gelseniz, 
Bugün bizlerin bayramıdır beyler

.

Evler dolaşıp gönülleri alırdık, 
Büyükleri teker teker sayardık, 
Bayram bizim günümüzdü bilirdik, 
Bugün bizlerin bayramıdır beyler.

.

Cıvıl cıvıl çocuk sesleri duyardık, 
Çocukların cebine haşlık koyardık, 
Şekerleri yemek için soyardık, 
Bugün bizlerin bayramıdır beyler.

.

Hamişi unutmaz o bayramları,
Olmazdı heyçandan da sabahları,
Sohbetler de başlardı akşamları,
Bugün  bizlerin bayramıdır beyler.
 

NOT:Çocukluğumda yaşadığım bayramları anlattım o bayramlara hasretiz.
        Şimdi ise kapı komşuyu bilmez durumdayız.