Gönlümde sevdası, bende sevgisi
Eşin bulunmazdır canım Nevşehir.
Var mıdır Dünya’da onun gibisi?
Hasreti bir başka canım Nevşehir.

Güneş doğup erciyesi aşanda
Kızılırmak çağlayarak taşanda
Yüreğinde kordur ayrı düşende
Yokluğu emsalsiz canım Nevşehir.

Gelenden gidenden boş günü yok
Amma gönüllerde yeri gayet çok
Gelmekle görmekle, önü, sonu yok
Ne evvel nede son canım Nevşehir.

Baharda yeşil beyaza bürünür
Kale şehirde al bayrak korunur
Yiğidinin yüreğinde görünür
Sadık yüreklerde canım Nevşehir.

Hamişi içinde çıkmaz sancısı
Ressama ilhamdır taştan yapısı ,
Hacı Bektaş Veli ilim kapısı 
Gönüllere akan canım Nevşehir.
Mustafa Hamiş
Ressam şair