Kaya, "Devletimizin, ÇKS'de kayıtlı olan ve Toprak Mahsulleri Ofisi’ne  (TMO) buğday, arpa satan üreticilere hububat alım primi vermesinin amacı buğday ve arpa üretiminin desteklenmesi ve teşvik edilmesidir. Üreticilerin kendisine ait ÇKS belgesini diğer kişi, kurum-kuruluş, tüccar ve şirketlere kullandırması suçtur. Bu durumun tespit edilmesi durumunda yasal yollara başvurulacaktır" dedi.