Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığına başvurarak 12. sınıf öğrencilerinin devam zorunluluğundan muaf tutulmaları nedeniyle sınıf bütünlüğünde izinli sayılmaları ile bu çerçevede bu sınıflarda üzerlerinde ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevleri bulunan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin ikinci bölüm 2. maddesi gereğince bu görevlerini yapmış sayılmaları hususunda düzenleme yapılmasını talep ettik.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamada, “12. sınıf öğrencilerinin devamsızlıktan bırakılmayacağı, (devam zorunluluğundan) muaf alacakları” ifade edilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın  “Görevin Fiilen Yapılması” başlıklı 25. maddesinde, “Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır” hükmü bulunmaktadır. Ancak, Bakanın açıklamaları çerçevesinde 12. sınıf öğrencilerinin devam zorunluluğundan muaf tutulmaları eğitim kurumlarında 12. sınıflarda fiilen ders ve ders niteliğindeki eğitim faaliyetlerinin yapılmayacağı sonucunu doğuracaktır. Bu çerçevede ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerimiz, ders ve ek ders görevlerini fiilen yerine getirmemiş sayılacaklardır.

25.8.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin üçüncü kısmının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar” başlıklı ikinci bölümünün “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 2. maddesinde, “(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, 12. sınıf öğrencilerinin devam zorunluluğundan muaf tutulmaları nedeniyle sınıf bütünlüğünde izinli sayılmaları ile bu çerçevede bu sınıflarda üzerlerinde ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevleri bulunan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda bu görevlerini yapmış sayılmaları hususunda düzenleme yapılmalıdır" ifadelerine yer verildi.   HABER: YASİN YAĞIMLI

Editör: Ravza Nur Baydemir