İlgilenenler 14 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'a kadar Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (Uygulama Oteli Teknik Müdür Yardımcısı) müracaat edebilecek. Yazılı sınav 16 Ocak Pazartesi günü, uygulamalı sınav ise 17 Ocak Salı günü Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama Otelinde yapılacak. Sınav sonucu yiyecek içecek hizmetleri alanında 5 kişi görevlendirilecek.

USTA ÖĞRETİCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak, 18 yaşından küçük olmamak, kamu haklarından mahrum bulunmamak (Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolaylı hapis cezasından hükümlü bulunmamak), eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, başvuracağı alan ile ilgili en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 1 yıl sektör deneyimi olmak, usta öğreticilik belgesi olmak, hijyen kursuna katılmak. Daha önce görevden ayrılmış olanların başvuruları kabul edilmeyecek.

GEREKLİ BELGELER

Form dilekçe (Okul idaresinden temin edilecek), sabıka kaydı ( e-Devlet sistemi üzerinden alınabilir), diploma / mezuniyet belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi), sağlık raporu (İşe başlangıçta istenilecek), varsa alanı ile ilgili almış olduğu sertifikalar, 2 (İki) adet fotoğraf, askerlik ilişkisi olmadığına dair belge (e-Devlet sistemi üzerinden alınabilir.)

Başvuru evrakları eksik olanların başvuruları geçersiz sayılacak, posta ile başvurular kabul edilmeyecek.