TES: 100. Yıl Cumhuriyet isminin yeni açılan kurumumuza verilmesi bizleri mutlu etmiştir TES: 100. Yıl Cumhuriyet isminin yeni açılan kurumumuza verilmesi bizleri mutlu etmiştir

Ailelerin ve çocukların daha kaliteli, ekrandan uzak bir yaşam düzeni kurulabilmesine temel oluşturmak amacıyla yürütülen proje 433 idareci, 2 bin 787 öğretmen, 26 bin 580 öğrenci ve 17 bin 121 veli katılım sağladı.

Müdürlük, projeye Nevşehir genelinde katılımın artarak devam etmesi için tüm velileri projeye katılmaya davet ederek, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen ve projeye destek olarak katılım sağlayan idareci, öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti. 

“Ekrandan Kitaba Geç” projesine 26 binden fazla öğrenci katıldı

Kaynak: MEHMET GÜNAY