Etkinlik, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Uluslararası Bilim Geliştirme Merkezi ile birlikte Bölgesel ilişkilerin İncelenmesi Araştırma Merkezi tarafından düzenlendi. Yuvarlak masa toplantısının genel başlığı “Yeni jeopolitik ve jeoekonomik gerçekliklerde Afganistan ve Orta Asya ülkeleri” idi.

Afganistan ve Orta Asya ülkelerinin birkaç temel faktörden dolayı uluslararası toplumun ilgi odağı olmaya devam ettiğini belirtmek gerekir:

- Siyasi istikrarsızlık ve güvenlik: Afganistan'daki durum, özellikle Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidara gelmesinin ardından komşu ülkeler arasında endişelere neden oluyor. İstikrarsızlığın Afganistan'ın ötesine yayılıp bölgede terör faaliyetlerinin artmasına ve güvenlik tehditlerinin artmasına yol açabileceğine dair korkular var. -

Ekonomik işbirliği: Bölgedeki ülkeler Afganistan ile özellikle ulaştırma koridorları ve enerji alanında ekonomik işbirliğine ilgi duymaktadır. Afganistan, Orta Asya ile Güney Asya arasındaki ticarette potansiyel bir geçiş yolu olarak görülüyor. - Sınıraşan sorunlar: Çevre ve su kaynakları, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır ötesi suçlar bölge ülkelerinin ortak çabasını gerektiren önemli konulardır. Afganistan'daki durum ve bunun Orta Asya üzerindeki etkisi, bölgesel ve küresel politika açısından önemli konular olmaya devam etmekte olup, sürekli izleme ve uluslararası işbirliği gerektirmektedir. Yuvarlak masa toplantısına uzman ve bilim camiasının temsilcileri katıldı.

Konferans kapsamında bir uzman tartışması gerçekleştirildi. İlk oturumun moderatörlüğünü Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı, Profesör Leila Delovarova yaptı. Ana konuşmacılar şunlardı: 

Cenevre Üniversitesi'nden ünlü bir profesörün dersi Cenevre Üniversitesi'nden ünlü bir profesörün dersi

Oleg Esenov, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Uluslararası Bilim Geliştirme Merkezi Genel Müdür Yardımcısı; Sultan Akimbekov, Asya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü, Astana, Kazakistan; Ulugbek Khasanov, Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Taşkent, Özbekistan "Orta Asya'daki Çağdaş Radikalizmin Bazı Yönleri"; Ramazan Bashardost, bağımsız uzman, politikacı, Kabil Afganistan. (çevrimiçi); Bulat Auelbaev, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bağlı Kazakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Asya Çalışmaları Bölümü Baş Uzmanı “Afganistan: su ve enerji sektörünün sorunları”;  Zhulduz Baizakova, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü kıdemli öğretmeni, Almatı Kazakistan “Afganistan'ın kuzeyindeki sorunların Orta Asya'daki güvenlik durumu üzerindeki etkisi”  ve diğer bilim adamları ve uzmanlar. Yuvarlak masayı özetleyen Leila Delovarova Orta Asya ve Afganistan'ın sorunlarına ilişkin uzman tartışmalarının özellikle üniversiteler bazında genç bilim insanlarının katılımıyla geliştirilmesinin gerekli olduğunu kaydetti.
Leila Delovarova
El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı, Profesör 

Whatsapp Image 2024 06 11 At 15.05.46 (1)Whatsapp Image 2024 06 11 At 15.05.46 (2)

Kaynak: HABER MERKEZİ