Türk Dünyasında kültür şöleni Türk Dünyasında kültür şöleni

Bilimsel potansiyeli gerçekleştirmenin bilimsel yönlerinden biri bilimsel projelerin uygulanmasıdır. Diplomatik Tercüme Bölümü, “Ulusal Değerlere Dayalı Yabancı Dil Öğretiminin Özellikleri” başlıklı bilimsel bir proje yürütüyor. Projenin amacı, öğrencilerin tarih, kültür ve ulusal değerlere ilişkin anlayışlarını geliştirmek ve vatanseverliği geliştirmektir ve yabancı dilde iletişim becerileri. Proje katılımcıları tarih bilincini, mirasımıza saygıyı ve onu dünyaya modern bir şekilde sunma yeteneğini güçlendirmek için çabalıyor. Eğitim çalışanları, eğitimli bir nesil yetiştirme görevini üstlenerek bu süreçte  esas rol oynuyorlar.

İstikrarı korumak için vatanseverliği, dürüstlüğü ve ahlaki değerleri tanıtmak, aynı zamanda bilgi, disiplin ve sorumluluğu geliştirmek gerekir. Rekabetçi bir devlet ve entelektüel bir ulus ancak bu şekilde oluşabilir. Değer temelli bir yabancı dil öğretim tasarımı öğrencilerin kendini tanımasını, sosyal sorumluluğunu ve sosyalleşmesini teşvik eder. Evrensel ve ulusal değerlere dayanır. Ayrıca kültürlerarası iletişim becerilerinin geliştirilmesi, okuryazarlığın geliştirilmesi ve yabancı dile hakim olma motivasyonu da amaçlanmaktadır. Proje çerçevesinde bilimsel konferansların düzenlenmesi, yuvarlak masa toplantıları, öğrencilere yönelik yarışmalar, hakemli dergilerde makalelerin yayınlanması, ders kitapları ve monografilerin yayınlanması gibi bir dizi çalışma yürütülmektedir. Proje, geziler düzenlemeyi, araştırma enstitüleriyle etkileşimi ve sosyal ağlar aracılığıyla kültürel gelenekleri tanıtmayı içeriyor.

Son etkinliklerden biri “Modern teknolojileri kullanarak ulusal değerlere dayalı İngilizce ve Fransızca öğretme yeterliklerinin oluşturulması” konulu yuvarlak masa toplantısıydı. Yuvarlak masanın amacı, yabancı dil eğitiminde yeterliliklerin oluşmasında milli değerlerin rolünün tartışılacağı bir tartışma platformu oluşturmaktı. Yuvarlak masa toplantısında dil bilimi, edebiyat çalışmaları ve çeviribilim konularının yanı sıra tarih, kültürel çalışmalar, küreselleşme çağında yabancı dil öğretiminin güncel yöntemleri ve ulusal değerlere uygun dijital teknolojiler tartışılacak.

Yuvarlak masa toplantısına Kazakistan'ın bilim ve uzman topluluğunun, BDT ülkelerinin, yurt dışı ülkelerinin  İtalya, Fransa, İsviçre, İngiltere vb. önde gelen temsilcileri katıldı. Projeye Uluslararası İlişkiler Fakültesi öğrencileri de aktif olarak katılıyor. Sosyal ağlarda bir meydan okuma böyle başlatıldı - Kazak yazar ve şair Abai'nin eserlerinden birini seçip anlamını Fransızca veya İngilizce olarak açıklamak ve videonuzu Instagram'da @nationalvalues_project sayfasında yayınlamak gerekiyordu.

Anara Alipbaeva

El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Fakültesi

Diplomatik Tercüme Bölümü

 

Editör: Mehmet Günay