Türk Tarih Kurumu, lisans öğrencilerine burs verecek Türk Tarih Kurumu, lisans öğrencilerine burs verecek

Başkan Boyraz açıklamasında, “Ortaya çıkan tabloda sanki suçlu ücretliler, emekliler, sosyal yardım alanlarmış gibi bir algı yaratılmakta ve bu kesimlerin enflasyon ile yaşadıkları gelir kayıplarına bir de yeni vergiler ve yükseltilen vergiler eklenmeye çalışılmaktadır.” dedi.

“ENGELLİLERİN ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANMASI BİR VERGİ GELİRİ KAYBI DEĞİLDİR”

Medyada yer alan bilgilere göre hazırlanan vergi paketinde getirilen yeni yüklere ek olarak engellilerin araç alımında yararlandığı ÖTV muafiyetine yönelik de özel bir hazırlık yapıldığının anlaşıldığını belirten Boyraz, “Böyle bir düzenlemeye gidiş gerekçesi, vergi kayıplarını azaltmak olarak açıklanmakta, rakamlarla bu görüş desteklenmeye çalışılmaktadır. Bir iktidar yandaşı yazar, engellilerin vergi muafiyetinden yararlanmasını “vergi adaletini zedeleyen haksız istisna ve muafiyetten yararlanan mükellef” olarak yansıtabilmektedir.

Engellilerin (ki hepsi de yararlanamamaktadır) ÖTV muafiyetinden yararlanması bir vergi geliri kaybı değildir. Tam tersine Anayasa’ya göre devletin üstlenmek zorunda olduğu bir yükümlülüktür. Kaldı ki araçlardan alınan vergilere ilişkin düzenleme de baştan aşağıya yanlıştır. Araç fiyatlarındaki yükselişin temel nedeni, iktidarın vergi politikasından kaynaklanmaktadır. Bu haksız vergi politikasında en azından engellilere yönelik bir istisnayı vergi kaybı olarak görmek yanlış ve kabul edilemez bir yaklaşımdır.” İfadelerine yer verdi.

Boyraz konuşmasına şöyle devam etti, “Asıl vergi kayıplarını gizlemek için engelliler “haksız istisna ve muafiyetten yararlanan” diye hedef gösterilmektedir. Kimi engelli örgütleri, iktidar ile çok ters düşmemek için, kasıtlı olarak açılan “suistimal” tartışmasına katılmakta ve tasarıyı koşullu kabul etme eğilimindedir. Açıkça söylemek zorundayız ki bu düzenleme vergi paketinden tümüyle çıkarılmalıdır. Engellilere sağlanan ÖTV istisnası bir vergi kaybı değil, iktidarın yarattığı vergi adaletsizliği nedeniyle üstlenmek zorunda olduğu bir yükümlülüktür.”

Muhabir: MEHMET GÜNAY