T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

NEVŞEHİR İLİ  ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’NİN 2021-2022 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL İLAN VE GÜNDEMİ NEVŞEHİR İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’NİN 2021-2022 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL İLAN VE GÜNDEMİ

ESAS NO : 2023/50 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER                : Nevşehir, Merkez, Kaymaklı Kasabası

MEVKİİ                                   : Pelit

PAFTA NO                               :

ADA NO                                   : 0

PARSEL NO                            : 5804

VASFI                                       : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ                         : 7150

MALİKİN ADI VE SOYADI  : Mehmet Yüce

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI                      : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ           :

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/01/2023