Konferans, NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi (Merkez Yerleşke) uluslararası standartlardaki Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. 

ESERA Nisan 1995'te İngiltere'nin Leeds kentinde düzenlenen Avrupa Fen Eğitimi Araştırma Konferansı'nda kuruldu.

O tarihten bu yana ESERA iki yılda bir konferans düzenlemektedir. Bu yıl ‘ESERA 2023 Kapadokya’ adıyla düzenlenen ve 65 ülkeden yaklaşık bin 100 katılımcının yer alacağı konferans kapsamında 695 bildiri, 54 sempozyum, 2 panel, 20 çalıştay, 150 poster ile 3 genel konuşmacı ve 2 ESERA topluluğu genel konuşmacısı bulunacak.

Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’de yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin 12 Kasım 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’na dahil edilmesinin akabinde birçok proje ve çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Rektör Aktekin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO'nun temel hedeflerinden birinin de “Bilim Eğitimini Kültürel Mirasla Birleştirmek” olduğunu, UNESCO’nun, eğitim, bilim ve kültür alanlarında uluslararası işbirliği yoluyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmak için programlar yürütmeyi amaçladığını söyledi.

Rektör Aktekin, “Bilim, miras, kültür ve sanat, Kapadokya'da benzersiz bir şekilde birbirine bağlıdır. Bu nedenle ESERA 2023 Konferansı'nın teması “Bilim Eğitimini Kültürel Mirasla Birleştirmek” olarak belirlenmiştir. Bölgenin kültür açısından son derece zengin olması ve birçok tarihi kültürün mirasını bugüne kadar taşıması nedeniyle, “kültürel miras” kavramı yönünden fen bilim öğretimine yeni bir bakış açısı kazandıracağını umuyoruz. Mühendislik ve matematik ile birlikte bilim ve teknoloji olarak adlandırdığımız STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/ Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanları, kayıtlı tarih boyunca insan toplumları üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olmuş, ve bugün içinde yaşadığımız toplumların ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Öte yandan, kültürel mirasın kaynakları, resmi ve gayri resmi ortamlarda fen bilim öğretimi ve öğrenimini geliştirmek için önemli bir rol oynayabilir” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun’dan NEVÜ’ye ziyaret Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun’dan NEVÜ’ye ziyaret

02-24

Kaynak: HABER MERKEZİ