T.C.

GÜLŞEHİR

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2017/303 Esas

KARAR NO : 2021/261

SANIK : SERDAR YİĞİT, Hamza ve Goncalı oğlu, 01/09/1978NEVŞEHİR, GÜLŞEHİR, Yalıntaş mah/köy nüfusunda kayıtlı.

TC Kimlik No:28610298006

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama

SUÇ TARİHİ : 04/05/2017

SUÇ YERİ : GÜLŞEHİR

KARAR TARİHİ : 15/06/2021

KARAR NİTELİĞİ : Hapis-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231/8)

KANUN MADDESİ : 5237 sy TCK'nın 142/2-e, 245/1, 168/2maddeleri

Yukarıda kimliği yazılı sanık Serdar YİĞİT'in yurt dışı adresine tebligat yapılamadığı, yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden "Gerekçeli Karar tebliğ edilememiş olup, adresinin meçhul olduğu'' anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle hükmün A bendi yönünden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık, hükmün B bendi yönünden Nevşehir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yoluna başvurabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 24/04/2023

#ilangovtr Basın No ILN01835009