İ L A N

GÜLŞEHİR ASLİYE HUKUK (AİLE ) MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/315 Esas

             Davacı Faruk Ünaltarafından, 45913723868 TC Kimlik Nolu,21/12/1975 Amsterdam doğumlu,Muammer ve Emsal'den olmadavalı Gönül Aslan aleyhine 24/11/2022tarihli dilekçe ileGeçit hakkıdavası açılmış olup,

Davalı Gönül Aslan'ın bildirilen ve tespit edilen adreslerine çıkartılan tebligatlar davalıya tebliğ edilemediği gibi yapılan araştırmalarda adreslerinin tespitide mümkün olmadığından ilanen tebliğe karar verilmekle,

DavalıGönül Aslan'ın , işbu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde, HMK'nın HMK'nın 122, 126 ve 129 maddeleri gereği usulüne uygun düzenlenmiş cevap dilekçesi ile her bir davacı için ayrı ayrı posta giderini, tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere   ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01983470