Örnek No:55*

T.C.

GÜLŞEHİR

İCRA DAİRESİ

2023/70 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/70 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Nevşehir İl, Gülşehir İlçe, KIZILKAYA Köy, 115 Ada, 89 Parsel,

Parsel 14.265,48 m² dır   3. sınıf, kumlu - tınlı, kıraç toprak yapısına sahiptir.

Arazi yaklaşık % 5 eğimlidir. Arazi hali hazırda kıraç tarladır.

Arazide yöreye uygun hububat - çekirdeklik kabak münavebeli ekimi yapılabilir.

Yapmış olduğum piyasa araştırmasına göre arazinin 1 m² si,12 TL eder .

Arazinin değeri = 14.265,48 m² x 12 TL = 171.185,76 TL dır. Borçlununhissesi tamdır.

Adresi : Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Kızılkaya Köyü 115 Ada 89 Parselde Bulunan Tarla Vasıflı Taşınmaz Gülşehir / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 14.265,48 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 171.185,76 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 25/04/2024 - 10:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 21/05/2024 - 10:02

19/01/2024

(İİK m.114 ve m.126)                                                         

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01972036