Örnek No:55*

T.C.

GÜLŞEHİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili Gülşehir ilçesi Tuzköy mahallesi köyiçi mevki, 1300 ada 9 parselde641,20 m2 , kargir ve avlu cinsinde kayıtlı taşınmazdır, Tuzköy mahallesinde eski yerleşimlerin olduğu bölgededir, yol, su,elektrik,çöp toplama gibi hizmetlerden yararlanabilir durumdadır, taşınmazın üzeride 2 katlı mesken olarak kullanılan bir yapı ile tek katlı, hayvan ağılı olarak kullanılan bir yapı bulunmaktadır, mesken olarak kullanılan bina yığma kargir sistemle inşa edilmiş olup dış cephesininbir kısmı sıvalı bir kısmı harman tuğlası kaplıdır,binada çatı bulunmaktadır, ısınma sistemi sobalıdır, mesken olarak kullanılan yapının 1.katı daire olarak kulanılmakta, zemin katı depo ,ardiye olarak kullanılmaktadır, hayvan ağılı olarak kullanılan bina yıma biriketten yapılmış üzeri tek tarafa eğimli kiremit çatıdır, dış ve iç cepheler sıvasız ve boyasızdır,Nevşehir Bayındırık ve İskan Müdürülğünün Afete maruzşerhi vardır,

İmar Durumu : Yapı yasaklı alandadır

Kıymeti : 891.264,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 18/07/2024 - 14:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 15/08/2024 - 14:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili Gülşehir ilçesi Tözköy mahallesi Evreninetekleri mevki 1123 ada 8 parsede kayıtlı 815 m2ev ve arsasıdır, düz bir zemindedir, belediyecilik hizmetlerinden yararlanabilir durumdadır, taşınmaz üzerinde tek katlı devlet eliyle afet konutu olarak inşa edilmiş bir yapı bulunmaktadır, bina çatılı olup ısıtma sistemi sobalıdır, 3 oda 1 salon,mutfak, wc lavabo ve banyo bölümlerinden oluşmaktadır, duvarlar sıvalı ve boyalı pencereler PVC doğramadır, parsel sınırında bahçe duvarı mevcuttur, daire 100 m2 büyüklüğündedir, tapu kadında Ziraat Bankasının ipotek şerhi vardır,

İmar Durumu :Ayrık nizam 2 katlı konut alanındadır

Kıymeti : 676.267,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 18/07/2024 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 15/08/2024 - 14:30

18/04/2024

(İİK m.114 ve m.126)                                                         

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02020080