T.C.

GÜLŞEHİR

SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

( İLAN)

Sayı      : 2021/468 Esas 27/12/2023

Davalı Uşak İli, Karahallı İlçesi, Yeni Mah/Köy nüfusa kayıtlı, Çoşkun ve Müşerref oğlu/ kızı, 01/01/1980 doğumlu, 11119313684 T.C. No' lu SEVDA ZORA adına çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edilmesi, yapılan araştırmalarda da davalının adresinin tespiti mümkün olmadığından ilanen tebliğe karar verilmekle;

Davacı taraf Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasını talep ve dava etmiştir. Davanın taraf teşkili sağlanamaması nedeni ile HMK 115/2 gereğince usulden reddine; Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, davacının yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren2 haftalık süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde yapılacak istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldığı" hususu ile gerekçeli kararın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01968008