Örnek No:55*

T.C.

HACIBEKTAŞ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili Hacıbektaş İlçe İnönü Mevkii, 877 Parselde 30500m² yüzölçümlü taşınmaz.

Adresi : Hacıbektaş Avuç Köyü Hacıbektaş / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 30.500 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 381.250,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 10:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 08/11/2023 - 10:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2023 - 10:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 01/12/2023 - 10:32

23/08/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01888834