Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Macit Yalçın, “Hastanemiz 2022 yılında da şehrimizde sağlık alanında lokomotif olmaya devam etti. Bu yıl içerisinde MHRS randevu kapasitemizi %30 civarında artırarak günlük 2800-3000 civarına yükselttik. Bunun haricinde randevusuz hastalar ile birlikte günlük poliklinik sayımız günlük 4000-4500’li rakamlardan 6000-6500’lü rakamlara yükseldi. Ameliyat salonlarımıza yaptığımız düzenleme ve ekleme ile toplam ameliyat sayımız yaklaşık % 30 artış gösterdi. Bu süre zarfında hastanemize pek çok yeni tıbbi cihaz ve alet alımı gerçekleştirdik. Özellikli işlemlerin hastanemizde yapılması için hekimlerimizle iş birliği yaparak gerekli alet ve malzemelerin alımını sağladık ve bu sayede eğitim hastanelerinde yapılan pek çok işlemin hastanemizde yapılmasına olanak sağladık.” dedi.

“ACİL SERVİSTEN YAPILAN İL DIŞI SEVKLER AZALDI”

Yalçın  “Önemsediğimiz konulardan bir tanesi de acil servise başvuran hastaların tedavilerinin devamı için çoğunluğu il dışında olmak üzere başka hastanelere sevk edilmesi. Sevk edilen tüm hastaların sevk nedenlerini analiz ederek eksikliklerimizi tek tek giderdik. Gereksiz yapılan tüm sevklere müdahale ederek bu hastaların hastanemizde tedavi edilmesini sağladık. Tüm bu çalışmaların neticesi olarak acil servisten yapılan hasta sevklerinde %30-40 oranında bir azalma sağlamış olduk. Çocuk hastalıkları yoğun bakım ünitesinin açılması, yenidoğan yoğunbakım ünitesinin 25 kuvöz ile tam kapasite hizmet vermeye başlanması, ERCP ünitesinin açılması, endoskopi ve radyoloji icap nöbetlerinin düzenlenerek bu branşlarda 24 saat kesintisiz acil hizmet verilmeye başlanması ve eksik branşlardaki doktorların atanması ile hastaların başka illere sevk edilmesinin önüne geçilmiş oldu. Hedefimiz bu hastanemizde ve ilçe hastanelerimizin acil servislerine başvuran tüm hastalarımızı başka illere sevk etmeden hastanemizde tedavi etmek. Bu amaçla çalışmalarımız devam ediyor.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE KAPATILAN SERVİSLER YENİDEN HİZMETE AÇILDI”

Özellikle son dönem kanser hastalarının destek tedavisinin yapıldığı, pandemi döneminde kapatılan palyatif bakım servisi ayrı bir servis olarak, kriterlerine uygun olarak yenilenmiş tesciliyle hizmete başlamıştır. Yine pandemi döneminde kapatılan uyku laboratuvarı tekrar hizmete açılmış ve artan talebi karşılamak için haftanın beş günü aktif hizmet verir hale getirilmiştir.

2.SEVİYE ACİL SERVİSTEN 3.SEVİYE ÜST DÜZEY ACİL SERVİSE YÜKSELTME ÇALIŞMALARI”

Son olarak hastanemizin acil servisini 2. Seviye acil servisten 3. Seviye üst düzey bir acil servise yükseltmek ve acil servisimizin hizmet kalitesini artırmak için bir dizi tadilat yaptık. Bütçesinin nerdeyse tamamına yakınının hayırseverler tarafından karşılandığı bu tadilatlar ile acil servis hizmet alanımızı 2 katına çıkarmış olduk. Şubat ayı itibari ile acil yetişkin acil servisimiz tüm alanları ile hizmet vermeye başlayacaktır. Pek çok il ile karşılaştırıldığında hastanemizde radyoloji, endoskopi, patoloji ve nükleer tıp hizmetleri uzun randevu süreleri olmadan hatta çoğunlukla aynı gün veya aynı hafta içerisinde verilmektedir. Özellikle ultrason randevularında yaptığımız düzenleme ile aylar sonraya randevu verme sorunu çözülmüş ve talepler çoğunlukla aynı gün içerisinde karşılanır hale getirilmiştir. “dedi

“YENİ ATANAN UZMAN HEKİMLERİMİZLE BİRLİKTE UZMAN HEKİM AÇIĞIMIZ KAPANDI”

Yalçın “Gerek bakanlığımızın doktorların özlük haklarında yaptıkları iyileştirme sonrası öze hastanelerden devlet hastanelerine dönen hekimler gerekse taleplerimiz doğrultusunda bakanlığımızca yapılan uzman hekim atamaları sayesinde nerdeyse uzman hekim açığımız yok denecek kadar azalmıştır. 2022 yılının başında sadece kadrolu 1 kadın doğum uzmanımız varken bugün 8 kadın doğum uzmanı ile hizmet vermekteyiz. Yine eksik olan branşlardan biri olan çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında ataması yapılan 2 uzman hekimimizin şubat ayı itibari ile hizmete başlaması ile bu alanda da hekim açığımız inşallah kapanmış olacak.

“ÇOCUK İZLEME MERKEZİ BAKANLIĞIMIZIN ONAYI İLE HİZMETE BAŞLAYACAK”

2022 yılı hastanemiz adına zor ancak kazanımlarla geçen bir yıl oldu. 2023 yılında hedefimiz eksikleri kapatmak değil daha ileriye atılım sağlamak. Bugün itibari ilimizde olmayan ve bu sebeple her ay onlarca çocuğun güvenlik güçleri eşliğinde şehir dışına götürülmesine neden olan Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) için tüm hazırlıklar tamamlanmış ve bakanlığımızdan açılış onayı için kontroller beklenmektedir. Gerekli onayın verilmesi ile istismara uğramış çocuklarımız (maalesef sayısı hiç az değil) il dışına gönderilmeden bu merkezde takip edilecektir.

“KEMOTERAPİ HASTALARI HASTALARININ YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER BİR NEBZE AZALACAK”

Vatandaşlarımız tarafından bizlere iletilen sorunlardan bir tanesi de kemoterapi almak için il dışına gidilmesidir. Hastanemiz 2. Basamak hastane olması nedeniyle onkoloji branşında hekim kadromuz bulunmamadır. Ancak vatandaşlarımızın kemoterapi gibi oldukça zor bir tedaviyi birde il dışına giderek daha zor şartlarda almasının önüne geçmek için yaptığımız girişimler sayesinde bir dahiliye uzmanımız ve bir hemşiremiz il dışında gerekli eğitimlere gönderilmiş ve hastanemizde bir kemoterapi ünitesi kurulmuştur. Çok kısa bir süre içerisinde faaliyete başlayacak bu ünite sayesinde il dışında tedavisi başlanan ve planlanan hastaların tedavilerini tekrar il dışına gitmelerine gerek kalmadan hastanemizde devam ettireceğiz. Böylece kemoterapi hastalarımızın ve yakınlarının il dışında yaşadıkları güçlükleri bir nebze olsun azaltmış olacağız.

“FİZİK TEDAVİ SERVİSİ VE FİZİK TEDAVİ MERKEZİ”

Pandemi döneminde kapatılan fizik tedavi servisini ek binamızda yeniden faaliyete geçirdik. Beraberinde servis içerisinde bu hastaların tedavi alabilecekleri bir tedavi ünitesi oluşturduk. Böylelikle hastalarımız hastanede yatarak fizik tedavi alabilme olanağına kavuşmuş oldu. Diş hastanesi tarafından boşaltılan eski binayı sağlık müdürlüğümüzden devir alarak bir kısmını Toplum ve ruh sağlığı merkezi haline getirdik. Yine bu merkeze tahsis ettiğimiz minibüs ile akıl sağlığı yerinde olmayan vatandaşlarımızı evlerinden alıp bu merkezde gerekli kontrollerini yapıyor ve çeşitli aktivite ve terapilerle onları topluma daha uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Bu binanın boş kalan büyük bir bölümü için ilimize yakışır modern bir fizik tedavi merkezi planladık ve hayırsever tarafından bu projenin yapılması için gerekli protokolün imzalanmasını sağladık. Yapım aşamasında olan bu merkez çok kısa bir süre sonra tamamlanmış olacak ve inşallah ilimize uzun yıllar hizmet verecek modern bir merkez olacak. Bu merkezin açılması ile ana bina poliklinik katında yer alan küçük fizik tedavi ünitesi taşınmış olacak ve burada açılan alan ile hastanemize yeni birimler kazandırılacak. Kronik yara bakım ünitesi için gerekli çalışmalarımız tamamlandı. Fiziksel mekânda yapılacak ufak tadilat sonrası inşallah mart-nisan aylarında bu ünitede faaliyete geçmiş olacak.” dedi

“10 Yataklı 3. Basamak tescilli bir Erişkin Yoğun Bakım Açılacak”

Yalçın; “Yine hastanemize yüksek standartları olan 10 yataklı 3. basamak tescilli bir erişkin yoğun bakım için bakanlığımızdan gerekli onayı aldık ve gerekli tadilat için bakanlığımızca bütçesi ayrıldı. İnşallah birkaç ay içerisinde bu yoğun bakım ünitesini de kalıcı tescille ilimize kazandırmış olacağız. Hastanemize anne dostu hastane ünvanı kazandırmak için tüm eksiklikler tamamlandı, en son hasta odalarında gerekli mobilya için bakanlığımız gerekli bütçeyi ayırdı. Bu mobilyanın da yapımı tamamlandığında hastanemiz çocuk dostu hastane ünvanına ek olarak anne dostu hastane ünvanını da almış olacak.

Hastanemize bir yandan yeni birimler kazandırıp, hizmet akışını planlarken diğer yandan da fiziksel mekânlarda iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsam ana bina hasta yataklı servislerimizin boya, tuvalet ve banyolarının yenilenmesi işi devam etmektedir.

Temizlik işçisinden güvenliğine, hemşiresinden teknisyenine, sekreterinden hekimine tüm çalışma arkadaşlarımızla işimizin başındayız. Özveri ile halkımıza hizmet etmek için çaba sarf ediyoruz. Yönetim olarak, hastane kapısından her giren vatandaşımıza en kaliteli sağlık hizmetini eşit şartlarda sunmayı kendimize hedef edinmiş durumdayız. Bu süreçte tüm hizmetlerin alınmasında desteklerinden dolayı İl Sağlık Müdürümüz Dr. Rahim Ünlübay’a ve hastane hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesindeki özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. “ dedi.

Editör: Alpaslan Körükcü