Üreticilerin mağdur olmamaları için, İl Müdürlüğü web sayfasında yayımlanan veya ilçe müdürlüklerinde askıya çıkartılan icmallerdeki bilgilerini kontrol etmeleri, herhangi bir yanlışlık tespit edilmesi halinde askı süresi içerisinde veya askı süresi sonrasında bağlı bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen veya yasal vekilleri aracılığı ile yazılı olarak başvurmaları gerekiyor.

Askı süresince herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecek ve daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.  HABER: ALİ ÇAMUR

Editör: Ravza Nur Baydemir