EDEBALİCE

[email protected]

Allah için yapılması gereken işleri veya ibadetleri, kullara gösteriş olsun diye yapma işine ikiyüzlülük (riya) denir.

Dünyalık elde etmek için dindar görünerek ibadetleri yapmak, Allah'ın affetmediği bir günahtır.

Mal, mülk, mevki, sevgi, saygı kazanmak için yapılan ibadetler “ikiyüzlülük” kabul edilir.

“Müslim'in rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir:

"Resulullah (s.a.v.)'i şöyle buyururken dinledim: "Kıyamet gününde insanlar arasında aleyhine hüküm verilecek ilk kişi ‘şehid’ düşen bir kimse olacaktır. Bu Allah'ın huzuruna getirilecek, Allah ona nimetlerini sayıp dökecek, o da bunları itiraf edecektir.

Allah ona: “Sana verdiğim bu nimetler ile sen ne yaptın”, diye sorunca: “Senin yolunda şehid düşünceye kadar çarpıştım,” diyecektir.

Allah: “Yalan söyledin, fakat sen: “Cesurdur,” denilsin diye çarpıştın,” nitekim böyle söylendi.

Daha sonra Yüce Allah onun hakkında emir verecek; o da yüzüstü cehenneme atılıncaya kadar sürüklenecektir.

Bu Hadis-i Şerif’e göre hiç kimse, -şehitler bile-, sorgulanmadan cennete giremeyecek. 

Peygamberler bile hesaba çekilmeden cennete giremezken “şehidin” sorgusuz sualsiz cennete girmesi düşünülebilir mi?

   @

 @ @

Kur'an-ı Kerim'inde Allah-ü Teâlâ, şehitler ile ilgili birçok ayeti Cebrail vasıtasıyla, önce Peygamberimize, O’nun şahsında da tüm insanlığa iletmiştir.

Bakara, 154. Ayette; “Allah yolunda öldürülenlere sakın ‘ölüler’ demeyin. Çünkü onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz.” buyurmaktadır.

Bakara suresi, 157. Ayette; “Allah yolunda öldürülseniz ya da başka bir şekilde ölseniz, şunu bilin ki, hiç şüphesiz Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, kâfirlerin dünyada kalıp topladıkları her türlü menfaatten daha hayırlıdır.” buyurmaktadır.

Âl-i İmrân / 170. Ayetinde ise, Allah'ın şehitlere birçok nimet bağışlayacağını, onlara hiçbir korku verilmeyeceği müjdelenmektedir:

O şehitler, Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetlerle sonsuz bir mutluluk duyarlar. Arkalarından gelecek olup, henüz kendilerine katılmamış olan mücâhid kardeşleri adına da: "Onlara hiçbir korku yok, onlar asla üzülmeyecekler" müjdesiyle sevinirler.

Nisâ / 69. ve 74 Ayetlerde; “Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddîklar, şehitler ve sâlihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır!”

69. Ayette; şehitlerin, Peygamberlerle, sıddıklarla, salih kişilerle beraber olduğunu belirtmektedir.

“O halde dünya hayatını verip âhireti almak isteyen samimi mü'minler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya gâlip gelirse, biz ona pek yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.”

Âl-i İmrân / 171. Ayet: “Yine onlar, Cenâb-ı Hakk'ın kendilerine olan büyük lütfu ve ihsânıyla sevindikleri gibi, ayrıca Allah'ın, mü'minlerin mükâfatını zâyi etmeyeceği yolundaki va'dinden dolayı da büyük bir sevinç duyarlar.”

@ @ @

Görüldüğü gibi şehitlerin bunca övülmelerine, üstün özelliklere sahip olmalarına rağmen, Hadis-i Şerif’te, “elini kolunu sallayarak” cennete giremeyeceği belirtilmektedir. Hele dünya hayatında “ikiyüzlü” yaşamışsa, doğrudan, yalan söylediği için “cehenneme” atılacağı vurgulanmaktadır.

Doğrusu da bu değil mi?

Bence de…

@ @ @

Hadis-i Şerif’e göre, diğer cehenneme girecekler ise; “İlmi öğrenip öğreten, Kur'an okuyan kimsedir.”

Diğer bir kişi ise Allah'ın kendisine genişlik ihsan ettiği ve malın bütün çeşitlerinden verdiği kimsedir.

Bunları da bir başka yazımızda anlatacağım İnşallah!