Yapılan seçimin ardından Başkan Feralan açıklamlarda bulundu.

BAŞKAN FERALAN’DAN AÇIKLAMA

İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Feralan, seçimin ardından yaptığı konuşmada, “31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri tamamlanmış, ilimizin her bölgesinde yeni dönemde de belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve muhtarlar seçilmiştir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. İl genel Meclis başkanlığında, yapacağımız mesaide milletimizin hak ve hukukunu koruyan, milletimizin menfaatlerini ileriye taşıyan kararlı çalışmalarımızda başarılı olmamızı Cenabı Allah'tan diliyorum.” dedi.

“Cumhuriyetimizin ikinci asrının başlangıcında İlimize hizmet edecek bir mecliste beraber çalışacağız.” diyen Feralan, “Sözü güçlü, gücü tesirli bir meclis olması yolunda sağlam adımlarla çalışmalar yapılmasını arzu ediyorum. Bu ortak hedefte aramızdaki bu farklı fikirleri, aramızdaki siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak Nevşehir için ortak hedefler etrafında birleşmeliyiz. Bunun için hiç şüphesiz meclisin itibarının yükseltilmesi herkesin sorumluluğu olduğu gibi en başta bu meclisin mensupları olarak bizlerin sorumluluğudur.” şeklinde konuştu.

“İHTİLAFTA RAHMET VARDIR”

İhtilafta rahmet olduğunu belirten Feralan, şöyle devam etti: “Farklı seslerin bir arada olması eskilerin tabiriyle ihtilafta rahmet vardır fikrini bize hatırlatıyor. İhtilaf tefrika değil farklı fikirler üzerinden ortak hedeflere doğru giderken münakaşayla hayırlı sonuçları bulabilme kabiliyetidir. Nevşehir'imize ve bizlere değer katacak şeylere hep birlikte emek verelim.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nevşehir'de İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nevşehir'de

Yapılan düzenlemelerle yerel yönetimler, daha etkin çalışan, şeffaf, hesap verebilen, çoğulculuğu esas alan ve katılımcı kurumlar haline getirilmiştir. Artık yerel yönetimler, hemşehrilerini yönetim sürecine katarak sivil inisiyatifleri, yurttaş girişimlerini, gönüllü teşekkülleri, meslek odalarını, sendikaları ve akademik kuruluşları yönetimin paydaşı olarak görmek durumundadırlar.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve daha demokratik hale getirilmesi konusunda hükümet oldukça önemli adımlar atmıştır. Nüfus kriterleri 2 bin olan belediye olma kriteri 5 bibe çıkarılmıştır. 2 binden nüfusu az ve küçük belediyeler kapatılmıştır. Aşırı merkeziyetçi, katı hiyerarşik yapıdan daha insan odaklı ve daha esnek bir hale getirilmiş; merkezi idarenin bazı yetkileri yerel yönetimlere devredilmiştir. İl Özel İdareler sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, planlama, bayındırlık, sosyal yardım, mikro kredi konularında yetkilendirilmiştir. İl Özel İdareleri, belediye sınırları dışında imar - yol - su-katı atık  - çevre konularında yetkili kılınmıştır.

Yerel yönetimlerin karar organlarının etkinliği artırılmış. Her ay toplanması karara bağlanmış ve Valinin İl Genel Meclisi ile ilişkisi düzenlenmiş meclisin işlevi artırılmıştır.

Yerel yönetimlerin yeni reformlar doğrultusunda önceliklerini belirleyerek geleceğe odaklanmalarını hazırlayacakları stratejik plan ve performans aracılığıyla önlerine somut hedefler koymalarını, bu hedeflere hangi düzeyde yaklaştıklarını ölçmeleri, politikalarla kaynaklar arasında ilişki kurmaları ve bütçelerini stratejik planla ilişkilendirmeleri yasal zorunluluk haline getirilmiştir.

Bu yapılan düzenlemelerle daha şeffaf - hesap verebilen - çoğulculuğu esas alan- katılımcı kurumlar haline getirilmiştir. Kamusal hizmetlerin yerel yönetimler tarafından daha az maliyetle etkin ve verimli bir şekilde yürütüleceği görüşü genel kabul görmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tekrardan hayırlı olmasını temenni ediyor, seçilmiş meclis üyesi bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.”

Editör: Mehmet Günay