Açıklanan kararlar şöyle:

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Acıgöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Çalılıyer Mevkii 592 ada 329 parselde kayıtlı 3.869,24 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 592 ada 328 parselde kayıtlı 156,98 m2 yüzölçümlü taşınmazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine atölye yapılarak kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi hükmü gereğince 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına İl Genel Meclisinin 1 Ağustos tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.     

Hacıbektaş ilçesi Kisecik Köyünün adının “Büyük Kayı” olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2.maddesi hükmü gereği değiştirilmesine. İl Genel Meclisinin 2 Ağustos tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.       

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Acıgöl ilçesi Tepeköy Köyü 172 ada 22 nolu parselde “İmalathane Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70.maddeleri gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 2 Ağustos tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.       

Ürgüp Belediyesi – Ortahisar Belediyesi – Kavak Belediyesi – Nevşehir Valiliği (Mustafapaşa Köyü, İbrahimpaşa Köyü) Ortak Atıksu Yeni Arıtma Tesisi işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması, kredi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesi talebinin, daha detaylı bilgi almak amacıyla İl Genel Meclisinin Cuma günü yapılacak olan toplantısına ertelenmesine, İl Genel Meclisinin 3 Ağustos tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine Acıgöl İlçesi Tepeköy Köyü 137 ada 12 nolu parselde “İmalathane Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan PİN;NİP-50845995 nolu 1/5000 ölçekli nazım ve PİN;UİP-50715434 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 4 Ağustos tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Ürgüp İlçesi Ulaşlı Köyü 107 ada 135, 136, 137, 138 ve 141 nolu parsellerde “Turizm Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan PİN;NİP-50156815 nolu 1/5000 ölçekli nazım ve PİN;UİP-50536306 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 4 Ağustos tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Ürgüp Belediyesi – Ortahisar Belediyesi – Kavak Belediyesi – Nevşehir Valiliği (Mustafapaşa Köyü yüzde 9, İbrahimpaşa Köyü % 2) olmak üzere Ortak Atıksu Yeni Arıtma Tesisi işi için İller Bankası A.Ş.’den projenin hissemize düşen yüzde 11‘i kadar kredi kullanılmasına, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 51. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesine. İl Genel Meclisinin 5 Ağustos tarihli birleşiminde üyeler Haydar Çiftci ve Soner Erkan Dündar’ın red oyuna karşın, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.