3 (ÜÇ) KISIMLI MUHTELİF AT VE KÖPEK KUŞAM MALZEMESİ 3 (ÜÇ) KISIMLI MUHTELİF AT VE KÖPEK KUŞAM MALZEMESİ

İLAN

AVANOS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO      : 2022/488 Esas

KARAR NO  : 2023/43

Davacı Muhammet Veysi Yıldız tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Adın İptali) davasının yapılan açık yargılaması sonunda mahkememizce verilen ;

HÜKÜM :

"Davanın kabulüne,

1-Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Gökçe Mahallesi, Cilt No:34 Hane No:23 BSN:185'te kayıtlı 09/12/1996 Diyarbakır doğumlu, Heybet ve Müzeyyen oğlu, 37960210446 T.C. Kimlik Numaralı Muhammet Veysi Yıldız'ın ön adının Cengizhan Uras olarak değiştirilerek nüfus kaydının “Cengizhan Uras Yıldız olarak düzeltilmesine,"  şeklindeki hüküm ilanen tebliğ olunur. 20/02/2023