Örgün öğretim çağında olup Açık Öğretim Lisesine geçmek isteyen öğrencilerden;  2023/30 sayılı genelge kapsamında örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca,  2023/30 sayılı genelgenin diğer maddeleri kapsamında olan öğrencilerin ise kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvurmaları gerekmekte.

Sosyal Hizmetler çalışanlarına iletişim semineri Sosyal Hizmetler çalışanlarına iletişim semineri

Ayrıca; 23-24 Aralık tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüz yüze yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 2023-1 dönem sınavına biyometrik resimli sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler alınmayacak olup; öğrencilerin biyometrik fotoğraflarını en yakın halk eğitimi merkezleri aracılığı ile bilgi yönetim sistemine yükletmeleri gerekmekte.

Kaynak: MEHMET GÜNAY