(DHMİ)

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

KONU: KAPADOKYA HAVALİMANI TERMİNAL BİNASI İÇ MEKAN VE DIŞ MEKAN REKLAM MAHALLERİ KİRA İHALESİ İLANI

       1. Kapadokya Havalimanında, Terminal binası iç-dış hatlar gelen, giden-check-in ve arındırılmış yolcu salonlarında bulunan iç mekan reklam mahalleri  grup halinde ayrı ayrı; 

1.      Grup (İC-RKLM-01, İC-RKLM-05, İC-RKLM-08 ve İC-RKLM-13 nolu her biri 2,50m x 1,50m=3,75m2 ebadında toplam 15,00m2) 4 adet reklam panosu mahalli,         

2.      Grup (İC-RKLM-02, İC-RKLM-06, İC-RKLM-10 ve İC-RKLM-14 nolu her biri 2,50m x 1,50m=3,75m2 ebadında toplam 15,00m2) 4 adet reklam panosu mahalli,

3.      Grup (İC-RKLM-03, İC-RKLM-07, İC-RKLM-11 nolu her biri 2,50m x 1,50m=3,75m2 ebadında toplam 11,25m2) 3 adet reklam panosu mahalli,

4.      Grup (İC-RKLM-04, İC-RKLM-12, İC-RKLM-15 ve İC-RKLM-16 nolu her biri 2,50m x 1,50m=3,75m2 ebadında toplam 15,00m2) 4 adet reklam panosu mahalli,  KDV dahil 2.500TL/YIL/M2   (İkiBinBeşYüz Türk Lirası) muhammen kira bedeli,

5.      Grup Dış Hatlar gelen yolcu salonunda bulunan IC REKLM-09 nolu 55” / 65” ölçülerinde  LED TV reklam mahalli  KDV dahil 7.000TL/YIL/M2   (YediBinTürk Lirası) muhammen kira bedeli,

6.      Grup Terminal binası önü orta refüj üzerinde bulunan (DIŞ-RKLM-01, DIŞ-RKLM-02, DIŞ-RKLM-03, DIŞ-RKLM-04 ve DIŞ-RKLM-05) nolu  5 adet her biri (230x120cm) toplam 27,60 m²lik raket çift yönlü reklam mahalleri  KDV dahil 5.000TL/YIL/M2   (BeşBinTürk Lirası) muhammen kira bedeli,

7.      Grup Nizamiye binası giriş ve çıkışında bulunan (DIŞ-RKLM-06 ve DIŞ-RKLM-07) nolu 2 adet (300x200 cm) totem çift yönlü  24,00 m²lik reklam mahalleri KDV dahil 5.000TL/YIL/M2   (BeşBinTürk Lirası) muhammen kira bedeli, üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek  31/12/2023 tarihine kadar kiraya verilecektir.

 Kiralanacak yer ile ilgili her türlü masraf ihaleyi alan kiracı tarafından karşılanacaktır.

       2. Söz konusu mahallere ait sözleşme taslakları ve ihale şartnameleri DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ile Kapadokya Havalimanı Müdürlüğünden KDV dâhil 300.00-TL. (ÜçYüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

3. İhalelere katılmak isteyenler; İhaleye katılmak isteyenler ;

-Terminal binası iç-dış hatlar gelen, giden check-in ve arındırılmış yolcu salonlarında bulunan;

-1. Grup  iç mekan reklam mahalli için  5.000.-TL (BeşBinTürkLirası) geçici teminat

-2. Grup  iç mekan reklam mahalli için  5.000.-TL (BeşBinTürkLirası) geçici teminat

-3. Grup  iç mekan reklam mahalli için 3.000.-TL (ÜçBinTürkLirası) geçici teminat

-4. Grup  iç mekan reklam mahalli için  5.000.-TL (BeşBinTürkLirası) geçici teminat

-5. Grup Dış hatlar gelen yolcu salonunda bulunan 55"/65" ölçülerinde reklam LED  reklam   1 adet  reklam mahalli için 9.000.-TL (DokuzBinTürkLirası) geçici teminat,

-6. Grup Dış Mekan Nizamiye 24,00M2’lik 2 Adet Totem reklam mahalleri için 12.000.-TL (OnikiBinTürkLirası) geçici teminat,

-7. Grup Dış Mekan Terminal Önü orta refüjdeki 27,60M2’lik 5 Adet raket reklam mahalleri için 14.000.-TL (OnDörtBinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

       4. Kiralanacak mahallere talip olanlar 15/03/2023 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında   belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

     5. İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

     6. Söz konusu mahaller ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

     7. İhaleler 15/03/2023 günü saat 14:30’da DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

8.    Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

     Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

      Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler

      06560 Yenimahalle / Ankara

YOĞUN BAKIM TADİLATI yapım işi YOĞUN BAKIM TADİLATI yapım işi

     Tel:      0 312 204 22 97

     Faks:   0 312 212 54 22