2015 yılından beri kalite güvence çalışmaları ile köklü bir kalite geçmişine sahip olan Kapadokya Üniversitesi, 2016 yılında YÖKAK tarafından başlatılan kurumsal dış değerlendirme sürecine katılan ilk 20 kurumdan biri oldu.

Kapadokya Üniversitesi, YÖKAK tarafından 2020 yılında yapılan izleme süreci ile ikinci aşamayı da tamamlamış oldu.

YÖKAK tarafından 10-13 Aralık 2023 tarihleri arasında Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal katkı ana ölçütler olmak üzere toplam 14 alt ölçüt üzerinden değerlendirme yapılmış ve Kapadokya Üniversitesi akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

KÜN'de deprem sonrası sağlık müdahaleleri ele alındı KÜN'de deprem sonrası sağlık müdahaleleri ele alındı

YÖKAK ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASYON KONFERANSI DÜZENLENDİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen “YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı”nda Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Öztürk “Kurumsal Akreditasyon Belgesini” Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’tan aldı.

KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI NEDİR?

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir. KAP Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu kapsamında yürütülmektedir. HABER MERKEZİ

Kaynak: HABER MERKEZİ