TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi.  Kanun teklifinde  Kapadokya Alanı Hakkında Kanun'da Anayasa Mahkemesinin kararına uygun olarak düzenlemeler yapıldı. 

Buna göre; Kapadokya Alanında izinsiz herhangi bir çalışma yapılamayacak.  Gelir karşılığı yapılan izinsiz çekimler veya izinsiz materyal ile yapılan çekimlerde 16 bin lira, izinsiz etkinlik, festival, organizasyon faaliyetleri yapılması durumunda 16 bin lira idari para cezası verilecek.

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun'da Anayasa Mahkemesinin kararına uygun o düzenleme yapılarak, idareye aktarılacak gelirler şöyle sıralanıyor:

Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları,

İdareye kiralanan taşınmazlar ile idarenin mülkiyetindeki taşınmazların kiralanmasından, işletilmesinden ve işlettirilmesinden elde edilen gelirler,

Marka ve patent gelirleri, Kapadokya Alanında İdareye yapılacak başvurular ve idarece sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler,

Kapadokya Alanındaki işletme ve faaliyet gelirleri,

Her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri,

Fikri mülkiyet haklarından kaynaklı gelirler,

Yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak yardım, bağışlar ile sponsorluk gelirleri,
İdare gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

Teklifte, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde uygulanacak idari para cezalarının kapsamı belirleniyor.

Buna göre, Kapadokya Alanında izinsiz yeni yapı yapılması durumunda 304 bin lira ile 608 bin liraya kadar; izinsiz kaya oyma mekan yapılması durumunda 608 bin Türk lirası; yapı sahibinin belirlenen süre içerisinde yapısını ruhsata uygun hale getirmemesi durumunda 380 bin lira ile 608 bin lira arasında; peribacalarına izinsiz müdahaleler yapılması durumunda 608 bin lira; doğal dokuyu bozacak şekilde izinsiz taş, toprak, kum alınması durumunda 152 binden 608 bin liraya kadar, birinci ve ikinci derece arkeolojik ve doğal sit alanlarında izinsiz yeni tarımsal alanların açılması durumunda 304 bin lira, su kuyusu, foseptik, su deposu, LPG deposu, enerji sistemleri uygulamalarının izinsiz yapılması durumunda 152 bin liradan 304 bin liraya; gelir karşılığı yapılan izinsiz çekimler veya izinsiz materyal ile yapılan çekimlerde 16 bin lira, izinsiz etkinlik, festival, organizasyon faaliyetleri yapılması durumunda 16 bin lira idari para cezası verilecek.

Torba yasanın 16 Ekim saat 17.00 a kadar muhalefet şerhlerine verilmesine ve TBMM Genel Kurulu’nda değerlendirilmesini karar verildi.

Editör: İsmail Irmak