Bir odada altı kişi yatardık

Unun içine de pekmez katardık

Tarlaya giderdik akmın atardık

Biz eskiden böyle idik kardeşim.

.

Taksi yerine eşeğe binerdik

Su içmek için kuyuya inerdik

Sabah kalkıp yolmalara giderdik

Biz eskiden böyle idik kardeşim.

.

Pazarlarda kuru üzüm satardık

Erikleri yarıp çirler yapardık

Öküzlere kara sapan takardık

Biz eskiden böyle idik kardeşim.

.

Bulgur pilavını sokumla yerdik

Yerlere yamalı çullar sererdik

Sofu taşlarında biber döverdik

Biz eskiden böyle idik kardeşim.

.

Çayı bilmezdik dağ çayı içerdik

Kalıç elimizde ekin biçerdik

Yövmeye gidip nohutlar seçerdik

Biz eskiden böyle idik kardeşim.

.

Koyun kuzuyu dağlarda güderdik

Tarlalara gelip firik üterdik

Beze serilen bastığı yüzerdik

Biz eskiden böyle idik kardeşim.

.

Hamişim yaşadı gördü bunları

Gem sürerken düşündüm onları

Gelseler de görselerdi şunları

Biz eskiden böyle idik kardeşim.