Başkan Öcal konu ile ilgili yaptığı açıklamada sendika olarak ısrarla talep ve takip ettikleri pek çok platformda dile getirilen kariyer basamaklarında aranan asgari öğretmenlik hizmet süresinin kısaltılması teklifinin haklılığının Millî Eğitim Bakanı tarafından da görülmesini ve vaade dönüştürülmesini hatırlattı.

Öcal şu ifadelerde bulundu: “Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim öncesinde verdiği beyanatta uzman öğretmenlikte aranan hizmet süresinin 5 yıla, başöğretmenlikte aranan süresinin ise 10 yıla düşürülmesi şeklindeki yasal düzenleme çalışmasını tamamladıklarını, seçimden sonra çalışmanın meclise sevk edileceğini ifade etmişti.

Sayın Bakan tarafından ifade edilen söz konusu yasal düzenleme ve vaat göz önünde bulundurulmadan kariyer basamakları başvuru ve sınav takviminin ilan edilmesi, beklenti içerisindeki öğretmenleri hayal kırıklığına uğratmıştır.

Yasal düzenleme beklenmeksizin başvuru sürecinin başlatılması, mevcut mevzuata göre öğretmenlikte aranan hizmet süresi şartını karşılayamayan adayların başvuru yapamamaları, dolayısıyla yeni meclisi bekleyen düzenlemeden istifade edemeyerek mağdur olmasına neden olacaktır.

Bakanlığa ve Sayın Bakana düşen görev, öğretmenlerimizin mağduriyetini önlemektir. Bu amaçla, başvuru şartları esnetilmeli, 5 yıllık hizmet süresine sahip olan öğretmenlere uzman öğretmenlik, 10 yıllık hizmet süresine sahip olanlara başöğretmenlik için başvuru ve eğitim programlarına katılma hakkı tanınmalıdır. Yasal düzenleme ise yazılı sınav tarihinden önce mutlaka hayata geçirilmeli; öğretmen olarak görev yapmakta iken ilçe millî eğitim müdürü, şube müdürü gibi başka kadrolara atanan veya görev yapmış olanlara da kariyer basamaklarına başvuru imkânı verilmelidir.

TBMM açılır açılmaz kanun değişikliğinin gündeme alınmasının sağlanması, kariyer basamakları hizmet süresinin düşürülmesine işlerlik kazandırılması, Bakanlığın öncelikli çalışması olmalıdır."

HABER: İSMAİL IRMAK

Editör: Ravza Nur Baydemir