Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) ve İtalyan Araştırma Konsorsiyumu Consorzio Promos Ricerche iş birliği ile hazırlanan ve Erasmus küçük ölçekli projeler kapsamında kabul edilen “Support Environmental Education for sustainable Development touriSm for tomorrow” (Seeds For Tomorrow) projesi ile Türkiye’de ve İtalya’da turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin yeşil beceriler kazanmaları, daha sürdürülebilir, düşük karbonlu ve kaynak açısından verimli iş modellerine uyum sağlamaları hedeflenmekte.

Bu proje, Türkiye konaklama sektörüne ilk EU Ecolabel Sertifikası kazandırmayı hedeflemekte. Seçilecek işletmelere başvuru sürecinde ücretsiz eğitim ve danışmanlık sağlanacak, ayrıca sertifika başvuru ücretleri proje bütçesinden ödenecek.

Projeden çevresel sürdürülebilirliğe özel önem veren ve doğal kaynakları korumaya, atıkları verimli bir şekilde yönetmeye, personel ve misafirleri eğitmeye ve bilinçlendirmeye yönelik eylemleri zaten benimsemiş veya başlatmış olabilecek en fazla 3 konaklama tesisi yararlanabilecek.

Diğer yeşil sertifikalara (örneğin, ISO14001, ISO50001, vb.) önceden sahip olunması tercih sebebi olacak.

EU Ecolabel sertifikasına başvuru yapmak isteyen işletmelerin sahip oldukları çevre sertifikaları ile birlikte [email protected] adresine 13 Ocak tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Ecolabel SM Duyuru (Facebook Gönderisi (Yatay))