Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kozaklı Meslek Yüksekokulu (MYO) Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı tarafından “Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet” dersi kapsamında, yüksekokulda çeşitli konularda bilgilendirme stantları kuruldu.

Sosyal Hizmetler Programı Bölüm Başkanı ve ders sorumlusu Öğr. Gör. Osman Yanık koordinesinde gerçekleştirilen ve iki gün süren etkinliklerde; İnsan Hakları, Yaşlı Hakları, Engelli Hakları, Çocuk Hakları, Gençlik Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Bağımlılık İle Mücadele gibi hususlarda bilgilendirme stantları kuruldu. Yüksekokulda eğitim gören öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda kapsamlı bilgiler paylaşılmasının yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

İNSAN HAKLARI STANDI

Rektör Aktekin: NEVÜ Olarak 36 ay süreli yeni Erasmus+ projesi başlatıyoruz Rektör Aktekin: NEVÜ Olarak 36 ay süreli yeni Erasmus+ projesi başlatıyoruz

İnsan hakları ve ihlalleriyle ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla kurulan “İnsan Hakları” stantta, temel insan haklarının neler olduğu, nasıl bir muhtevaya sahip olduğu, kapsam alanı, Türkiye’de çalışma yürüten belli başlı dernek ve vakıfların hangileri olduğu, insan hakları hakkında bilinmeyenler veya yanlış bilinenler gibi hususlarda bilgiler paylaşıldı. Ayrıca Kozaklı İlçesi ve Kozaklı Meslek Yüksekokulunda varsa yaşadıkları insan hakkı ihlallerini yazıp bir kutuya atmaları istendi.

YAŞLI HAKLARI STANDI

“Yaşlı Hakları Derneği” merkezli tanıtımların yapıldığı ve yaşlı hakları ile yaşlılığa ilişkin yaşanan sorunlar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı bu stantta ise yaşlıların alzheimer hastalığına yakalanmalarını geciktirmek adına bilişsel gelişimlerine destek amaçlı uygulanan hafıza kart oyunları, el ve göz koordinasyonuna yönelik renkli oyun kartları, nefes alışverişini düzenlemek amaçlı nefes egzersiz oyunu ve sudoku gibi oyunlar oynatıldı.

ENGELLİ HAKLARI STANDI

Yüksekokulda öğrenim gören öğrencilere engellilik hakkında doğru bilgiler vermek ve engelli hakları ile yaşadıkları sorunlar hakkında farkındalık kazandırmak amacıyla kurulan bu stantta ise, engelli bireylerle empati kurulmasına yönelik çeşitli aktiviteler düzenlendi. Öncelikle içlerinde “görme engelli, işitme engelli ve ortopedik engelli” yazan notların bulunduğu balonlardan birini patlatmaları istendi. Ardından hangi engel türü seçilmişse ona göre empati amaçlı oyunlar oynandı. Seçilen tür görme engellilik ise gözleri bağlı şekilde parçaların birleştirilmesinden oluşan bir küp yapılması, engellerin olduğu bir parkurda yönlendirmelerle ilerlenmesi, dokunma yoluyla bazı şekilleri kalıplara yerleştirme gibi etkinlikler düzenlendi. Seçilen tür işitme ve ortopedik engellilik olunca ise dudak okuma ve halka atma oyunları oynandı. Oynanan oyunların ve yapılan aktivitelerin ardından katılımcılara sembolik hediyeler verildi.

ÇOCUK HAKLARI STANDI

Çocuk Hakları alanında ve “Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı” merkezli “Çocuk Hakları” stantta, çocuk haklarının kapsamı, çocuk hakları ihlallerinin yaygınlığı ve bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Çeşitli posterlerle desteklenen stantta ayrıca standı ziyaret edenlerin kağıtlara çocuk hakları temalı sloganlar yazmaları istendi.

GENÇLİK HAKLARI STANDI

Gençlik hakları ve “Toplum Gönüllüleri Vakfı” merkezli tanıtımların yapıldığı bu stantta, genç bireyler olan öğrencilerin sosyal farkındalığını arttırıp birbirleriyle etkileşim düzeyini yükseltmek hedeflendi. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin beraberinde getirdiği bireyselleşme olgusunun olumsuzluklarına ve birlikte keyifli vakit geçirmenin önemine dikkat çekmek amacıyla dart, janga, tavla gibi oyunlar oynandı. Yüksekokuldaki öğrenciler ve personeller bu stantta eğlenceli vakitler geçirdi. Yüksek skor elde eden katılımcılara ise sembolik hediyeler takdim edildi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ STANDI

Yüksekokulumuzdaki öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında bilgi sahibi olması amacıyla kurulan “Toplumsam Cinsiyet Eşitliği Standı”nda, “Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği” merkezli bir tanıtım gerçekleştirdi. Toplumsal cinsiyetin ne olduğu, erkek ve kadın arasında gündelik yaşamdaki işbölümündeki dengenin nasıl kurulması gerektiği, kadınların maruz kaldığı eşitsizlikler gibi konularda bilgilendirme yapılmasının yanı sıra “doğru bilinen yanlışlar” adında bir kart sunumu gerçekleştirildi.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA STANDI

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bu stantta ise Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) merkezli tanıtımlar gerçekleştirildi. Ayrıca gelirleri LÖSEV’e bağışlanmak üzere küçük bir kermes de düzenlendi.

BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE STANDI

Tütün, ilişki, alışveriş gibi bağımlılıkların risk düzeylerine ve yaşamı ne denli zorlaştırdıklarına yönelik farkındalık oluşturulmaya çalışıldığı bu stantta, öğrencilere bağımlılık testleri uygulandı. Uygulanan test kapsamında verdikleri bilgiler ışığında yüzde kaç bağımlı oldukları üzerine bir geri bildirimde bulunuldu. Bu stantta, özellikle “tütün bağımlılığı” ile ilgili sorun yaşayan bir çok öğrenci olduğu görüldü. Söz konusu öğrenciler, 115 YEDAM Danışma Hattı’nı aramaya yönlendirildi ve bu konuda kendilerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Teste katılım gösteren öğrencilere bağımlılık ile ilgili broşürler ve sembolik hediyeler verildi.

İki gün süren ve oldukça ilgi gören stantları ziyaret eden Kozaklı Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Muhammet Özalp, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. 

01-10503-304-202-1060807-10910-611-1212-2