Üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için destek sağlanan ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ kapsamında KÜN öğrencileri 4 farklı projeyle TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan projeler:

KÜN sıcak hava balonu 100. yıl coşkusuyla havalandı KÜN sıcak hava balonu 100. yıl coşkusuyla havalandı

Psikoloji alanında yürütülen çalışmaları sonucunda proje danışmanlığını Doç. Dr. Derya Atalan Ergin’in yaptığı, proje yürütücülüğünü Ezgi Ülger’in üstlendiği ve proje araştırmacılığını Kardelen Nur Tülek, Sıla Eylem Alican ve Sıla Kalkan’ın yaptığı proje grubu “Evcil Hayvan Sahibi Olup Olmama Durumunun Ergenlerde Kimlik Bunalımı ile İlişkisi” projesiyle destek almaya hak kazandılar. Proje danışmanlığını Doç. Dr. Derya Atalan Ergin’in yaptığı, proje yürütücülüğünü Muhammed Enes Güneş’in üstlendiği ve proje araştırmacılığını Fatma Efsa Kocabuğa, Ayşegül Helin Güneri ve Furkan Pekmezci’nin yaptığı proje grubu “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal İyi Olma ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” projesiyle destek almaya hak kazandı. Proje danışmanlığını Doç. Dr. Derya Atalan Ergin’in yaptığı, proje yürütücülüğünü Muhammed Enes Güneş’in üstlendiği ve proje araştırmacılığını Fatma Efsa Kocabuğa, Ayşegül Helin Güneri ve Furkan Pekmezci’nin yaptığı proje grubu “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal İyi Olma ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” projesiyle destek almaya hak kazandılar. Proje danışmanlığını Doç. Dr. Derya Atalan Ergin’in yaptığı, proje yürütücülüğünü Elif Beyza Cevizli’in üstlendiği ve proje araştırmacılığını Ensar Duman yaptığı proje grubumuz “Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımı Sıklığı ile Yalnızlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” projesiyle destek almaya hak kazandılar. Son olarak proje danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Temircan’in yaptığı, proje yürütücülüğünü İrem Sena Bozkurt’un üstlendiği ve proje araştırmacılığını İrem Canpolat ve Elif Ösün’ün yaptığı proje grubu “Üstün Yetenek ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.”