Sürdürülebilir turizm gelişiminin teşviki için Kapadokya Üniversitesinin (KÜN) de içinde yer aldığı 400’den fazla UNWTO üyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Semerkant’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 25. Genel Kurulunda bir araya geldi.

KÜN Diş Hekimliği Fakültesi, çocukları bilgilendirdi KÜN Diş Hekimliği Fakültesi, çocukları bilgilendirdi

Uluslararası toplumun yararına daha etik ve sağlam bir turizm sektörünün oluşturulmasını hedefleyen UNWTO genel kurulu, bağlı üye kuruluşların faaliyetleri hakkında raporlarını sunmasıyla başladı.

Üye kuruluşların yürüttükleri çalışmalar hakkında iş birliklerini geliştirmeyi amaçladıkları zirvede, turizm ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın geliştirilmesi, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle desteklenmesi tartışılacak.

Turistlerin korunması kapsamında turizm mevzuatı ve politikasının da gözden geçirileceği kurulda önemli kararların alınması bekleniyor.