'Engelsiz Kurgular' konulu geleneksel öykü yazma yarışmanın amacı, gençlerin öykü yazarak yazma becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin Türkçeyi yazım kurallarına uygun olarak kullanmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak. Bu gaye istikametinde düzenlenecek yarışma, Türkiye'de yarışma ile ilgilenen tüm lise düzeyindeki ortaöğretim kurumlarını barındırıyor. Yarışmanın Konusu ise 'Engelsiz Kurgular' olarak belirlendi.

Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerine açık olan yarışma, gençlerin öyküler aracılığıyla bireysel ve toplumsal kimliklerini iyi bir şekilde inşa etmelerini, insana engel olan ne varsa öykü yazarak ona önlem alma becerisi kazanıp bu beceriyi alışkanlığa dönüştürmeleri konusunda şuurlanmayı hedefliyor.

Yarışma, “engel” kavramının geçmişten bugüne geçen zamanda nasıl değiştiğini ve genç bireylerin hayal gücünde nasıl şekillenmekte olduğunu görme imkânı sunacak. Toplumsal roller, farklılıklar /taraftarlar, gruplaşmalar, bedensel ve zihinsel engeller, siborg insanlar/önyargılar ve yanılgılar, fiziksel güç-süzlük ve kahramanlıklar yarışmanın alt temaları olarak belirlendi.

Kurullarda ise seçici kurul bilinen öykü yazarı ve edebiyat eleştirmenlerinden Kapadokya Üniversitesi tarafından oluşturuluyor. Düzenleme kurulu Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi tarafından görevlendirilecek 3 öğretim elemanından oluşacak. Yarışmaya öğrenciler bireysel olarak katılabilir. Ekli başvuru formuyla üniversiteye iletildikten sonra üniversitede düzenleme kurulu tarafından öyküyü yazanın kimliği, sayfanın üstünde yazılacak rumuzla belirtilecek. Yarışmacının açık kimliğini, varsa telefonunu ve e-posta adresini içeren yazı bir zarfa yerleştirilecek. Zarfın üzerine, sadece öykü yazarının rumuzu yazılacak. Rumuzlu öyküler, seçici kuruldaki üye sayısı kadar çoğaltılarak kurul üyelerine elden ya da kargo aracılığıyla iletilecek.

Yarışma Takvimi ise şu şekilde:

Okullardaki tüm öğrencilerin “Öykü Yazma” ve “Yarışma Kuralları” hakkında bilgilendirilmesi: 27.03.2023

Eserlerin Kapadokya Üniversitesine teslimi: 12.05.2023

Eserlerin düzenlenerek Seçici Kurul Üyelerine teslimi: 22.05.2023

Seçici Kurul Üyeleri tarafından dereceye girenlerin belirlenmesi: 13.06.2023

Ödül Töreni: 22.06.2023

YARIŞMA KURALLARI

Öyküler bilgisayar ile A4 boyutunda, Calibri formatında, bir buçuk satır aralıklı ve 12 boyutla yazılacaktır. Öyküler 2 sayfadan az, 5 sayfadan çok olmayacak.

Seçici Kurul üyeleri aldıkları öyküleri 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Yapacakları toplantıyla yarışmacılara verdikleri puanları birleştirerek yarışmada dereceye girenleri belirleyecek. Değerlendirmede hikâyenin özgünlüğü 60, dilin kullanımı - üslup 40 puan üzerinden puanlanacak.

Düzenleme kurulu tarafından ödül töreni düzenlenecek. Yarışmada dereceye giren yirmi öykü kitaplaştırılacak, öykü sahiplerine kitaptan 20 adet hediye edilecek. Bu ödül, yarışmaya katılan öğrencinin başvuru belgesinde beyan ettiği adrese kargo yolu ile gönderilecek.

Birinciye 4 bin, ikinciye 2 bin 500, üçüncüye bin 500 TL değerinde banka hediye çeki verilecek. Bu çek, ilgili banka gişelerinden nakden alınabilecek. Çek karşılığında alınan nakdi ödülün her türlü kullanım hakkı yarışmacıya ait olacak. İHA

Editör: Ravza Nur Baydemir