KÜN’den yapılan açıklamaya göre, KAM tarafından, mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar fakültesinin desteğiyle gerçekleştirilen bilimsel toplantı, farklı alanlardan akademisyen, uzman, öğrenci ve çeşitli sektörden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlara Fakültesi (MTGSF) Dekanı Prof. Dr. Müge Artar’ın açılış konuşmasıyla başlayan program, KAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser moderatörlüğündeki çalışma gruplarıyla iki gün boyunca devam etti.

Kapadokya Üniversitesi tarafından desteklenen bilimsel araştırma projesinin önemli bir parçasını oluşturan toplantı boyunca, bölgede 1924’te gerçekleşen Nüfus Mübadelesi ve “Mübadele ile bölgede yaşanan dönüşüm” olgusu, kentleşme, sosyoloji, psikoloji, sanat tarihi, mimarlık, turizm, halk bilimi ve etnoloji gibi farklı pencerelerden incelendi.

KÜN’de Âşık Sanatı Sempozyumu yapıldı KÜN’de Âşık Sanatı Sempozyumu yapıldı

Mübadelenin 100. yılında, özellikle üniversitemizin bulunduğu Kapadokya bölgesine odaklanarak nüfus değişiminin bilimsel bir araştırma projesi kapsamında çok boyutlu bir şekilde ele alınması ve ayrıca çalışmanın çıktılarının KÜN tarafından düzenlenen “Mübadelenin 100. Yılında Türk – Yunan Nüfus Mübadelesini Yeniden Düşünmek” (https://mubadele.kapadokya.edu.tr/) başlıklı uluslararası kongredeki bir panele taşınması da projenin hedefleri arasında önemli bir yer tutuyor.

448095706 18440062246021794 6479075723956370422 N

Kaynak: BÜLTEN