Çeşitli disiplinlerinden öğretim üyeleri, sanat ve tasarım profesyonelleri ile fakülteden öğretim elemanları ve öğrencilerini bir araya geldiği etkinlikte, farklı bakış açılarından yararlanılarak, bu alanda ortak bir vizyon oluşturulması hedeflendi.

Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin düşünme ve iş birliği becerilerini geliştirmesi, yeni ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması, bu süreçte oluşturulan ortak vizyonun; fakültenin gelecekteki yönünü şekillendirmesi, stratejik planlama sürecinin geliştirilmesi ve yeni açılacak olan bölümlerin bu doğrultuda oluşturulması bakımından daha geniş sanat ve tasarım toplulukları ile bağlarını güçlendirme fırsatı sunması amaçlandı.

Aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verebilecek nitelikli sanatçılar ve tasarımcılar yetiştirmek için eğitim programlarını yeniden düzenleme noktasında yönlendirici olması da toplantının hedefleri arasındaydı.

MTGSF’nin tüm bölümleri için tasarım odaklı yeni paradigmalar konusunun tartışıldığı çalıştay kapsamında “Fikir Tepsisi” yöntemi kullanılarak farklı rol, sorumluluk ve pozisyondaki paydaşların katılımıyla, serbest düşünme yöntemi uygulandı. Fakülte çatısı altında öğrenim gören öğrencilerin uzmanlar ve akademisyenlerle bir araya gelerek özgürce fikir geliştirmelerine olanak sağladığı çalışmada keyifli bir öğrenme deneyim süreci yaşadıkları gözlemlendi.

KÜN’de mübadelenin izleri konuşuldu KÜN’de mübadelenin izleri konuşuldu

KÜN MTGSF Dekanı Prof. Dr. Müge Artar başkanlığında başlayan panelde, Artar tarafından çalışmanın amacı ve önemine ilişkin bilgiler verildikten sonra Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Funda Aktan konuşma yaptı. Prof. Dr. Ayşe İlhan Çakır moderatörlüğünde fakülte öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının katılımıyla devam eden çalıştayda aynı zamanda Prof. Dr. Adnan Tepecik, Prof. Dr. Uğurcan Akyüz, Prof. Dr. Tansel Türkdoğan, Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Zeki Kâmil Ülkenli gibi alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra; CerModern Yöneticisi Zihni Tümer, Salt Genel Müdürü Deniz Ova, Günseli Kato ve Hasibe Turan gibi sanatçı ve yöneticiler de katılımlarıyla katkı sağladı.

5-202

Kaynak: HABER MERKEZİ