Azize Nino Kilisesi, bu ismi içinde bulunduğu sokaktan almış. Yanına sonradan yapılmış bir odanın bulunduğu kilise Piramidal bir kaya içerisine oyularak iki katlı yapılmış. İkinci kat muhtemelen sığınak görevi görüyor. 

Azize Nino Kilisesinin mimarisi serbest “Yunan Haçı” plânlı. Merkez kubbesinin oval üst kısmı delinmiş, ahşapla kapatılmış. Kiliseye giriş haçın güney kolundan sonradan açıldığı anlaşılan kapıdan yapılmakta. Tek apsisli olup, apsis at nalı şeklinde. 

Kilisenin kubbesinde Hz. İsa ve Hz. Meryem, iki baş melek arasında dua eder pozisyonda görülür. Kilisenin batı duvarında imparator kıyafetli baş melek büyük boyda, kuzey duvarda, çok silik olsa da, muhtemelen Deissis sahnesi resmedilmiş.

Tarih öncesinde yapılan yer Özkonak Yeraltı Şehri Tarih öncesinde yapılan yer Özkonak Yeraltı Şehri

Kilisenin batı duvarına resmedilen imparator kıyafetli iki baş melekten sağda olanın Rafael, solda olanı ise Uriel olduğu altında bulunan yazılardan anlaşılıyor.