Nevşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Ekim ayı toplantısı, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Etnospor Kültür Festivali için İstanbul’da bulunmasından dolayı Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Mustafa Alevli'nin yanı sıra AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda; 2020-2021-2022 Mali Yılları Bütçesi, Nevşehir Belediyesi Tanzim Satış Fon Müdürlüğü Ekmek Fabrikasının Ticaret Sicil Kaydının silinmesi, belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu araçların satın alınması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne imar plan yapma yetkisinin verilmesi, birim müdürü ve üstü yöneticilerin atamalarının belediye meclisinin bilgisine sunulması, Revizyon İmar Planı yapılması, İl Özel İdaresi İle satış-takas mahsuplaşma ve protokol imzalanması, MEDAŞ’a ait imar plan değişiklikleri, Nevşehir Belediyesi’ne ait ihtiyaç fazlası olan ve kullanılmayan gayrimenkullerin, iktisadi varlıkların, iktisadi faaliyet konusu imtiyaz haklarının, elektronik denetim sistemi ile ilgili hakların, otoparklar ve yol üstü otopark işletmeciliğinin Nevşehir Turizm ve Spor Anonim Şirketi'ne devredilmesi konuları görüşülerek karara bağlandı.