Açıklanan kararlar şöyle; Belediye bünyesinde bulunan 50 AE 153 Plakalı WV2ZZZ70Z1H065548 Şase Numaralı, ACV271430 Motor Numaralı, 2001 Model, Volkswagen marka minibüs cinsi aracın arıza ve bakım maliyetlerinin yüksek olması, parça temininde zorluk yaşanması sebebiyle trafikten çekilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne yasada belirtilen oranı geçmemek kaydıyla ayni ve nakdi yardım yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. ve 97.maddesi hükümlerine göre hazırlanan 2023 yılı gelir tarifesine, Zabıta Müdürlüğü Hal Servisi tarafından uygulanan; Kapalı Pazar Yeri tahsis ücretleri kısmına Balıkçı ve benzeri pazaryeri tezgâhları kapalı pazar yeri tahsis ve devir ücret tarife cetveli ile balıkçı ve benzeri pazaryeri tezgâhları ücret tarife cetvelinin eklenmesine ve ekteki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Nevşehir 02.06.2009 tarih ve 1/55 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile ilan edilen Merkez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde kalan, İbrahimpaşa ve 20 Temmuz Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 1. Uygulama Etabı için hazırlanan ekteki Uygulama Esasları’nın kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

13.01.2023 tarihli İmar Komisyon Raporu okundu ; Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 154 kV Nevşehir – Derinkuyu Enerji İletim Hattının meri imar planımızda güzergâhı bulunmakta olup, imar plan değişikliği ile 154 kV Nevşehir – Derinkuyu Enerji İletim Hattında hat güzergâhının güncellendiğinden eski hat kaldırıldığı ve yeni hat güzergâhı, koruma kuşağı ile direk yerleri işlendiği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Hükümlerine göre direk yerleri “Teknik Altyapı Alanı (Pilon Yeri) olarak gösterildiği, alan kullanım kararlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı görülmüştür.

Söz konusu İmar Plan Değişikliğinde kamu yararı olduğu göz önünde bulundurularak hazırlanan  1/5000 NİP-501002864, 1/1000 UİP-501002867 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi. (Yavuz AKKUŞ-Ret)

Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; İlimiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 3229 ada, 3 nolu parsel meri imar planında E:2.00 Yençok:27.50m Ticaret Alanına (T1) isabet etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı, Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı 29.11.2022 tarih ve 26757 sayılı yazı ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kurumlarına tahsisli İlimiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 3229 ada, 3 nolu parselde bulunan taşınmazın mevcutta kamu binası olarak kullanılması nedeniyle 3229 ada nolu  parsel ve  batısında bulunan yol alanı ile birlikte E:2.00 Yençok: 27.50m resmi kurum alanı olarak imar plan değişikliği yapılmasını talep etmektedirler.

Söz konusu İmar Plan Değişikliğine konu alanda mevcutta kamu binası olarak hizmet verdiği, imar plan değişikliğinde kamu yararı olduğu göz önünde bulundurularak hazırlanan 1/5000 NİP- 01002858, 1/1000 UİP-501002861 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Başkan Salaş'tan Ramazan ayı mesajı Başkan Salaş'tan Ramazan ayı mesajı

Medaş Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 09.01.2023 tarih ve 1259 sayılı yazı ile İlimiz genelinde yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri ile enerji ihtiyaçlarının artmakta olduğunu belirterek, enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile İlimiz Güzelyurt Mahallesi, 2764 ada, 11 nolu parselin kuzeybatısındaki bölgede bina tipi trafo tesis edilmesi gerektiğini belirterek imar plan değişikliği yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Medaş Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 09.01.2023 tarih ve 1258 sayılı yazı ile İlimiz genelinde yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri ile enerji ihtiyaçlarının artmakta olduğunu belirterek, enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile İlimiz Sümer Mahallesi 1296 ada, 8 parselin doğusundaki bölgede bina tipi trafo tesis edilmesi gerektiğini belirterek imar plan değişikliği yapılmasını talep etmektedirler. Söz konusu talep doğrultusunda imar plan değişikliği yapılıp, yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kavas Yapı Taahhüt Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 10.01.2023 tarihli dilekçe ile mülkiyeti kendilerine ait 3066 ada, 12 nolu parselin doğusunda Karayollarına bakan cephesinden giriş çıkış yapmayacağını belirterek bu alanın park alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasını talep etmektedirler. Söz konusu talep doğrultusunda imar plan değişikliği yapılıp, yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Mülkiyeti belediyemize ait İlimiz 2000 Evler Mahallesi 684 ada, 16-17-18-19-20 ve 21 nolu parsellerin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/h ve 18/e Maddesi gereğince satış işlemlerinin yapılmasına, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine  oy birliğiyle karar verildi.

27.01.2023 tarihli İmar Komisyon Raporu okundu.

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 29.12.2022 tarih ve 6641 sayılı kurul kararı ile uygun bulunan 1/5000 KNİP-501004479 İlimiz Merkez İlçe Kale ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 KUİP-501004483 plan işlem numaralı ve 1/500 ölçekli İlimiz Merkez İlçe Kale ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları oy birliğiyle karar verildi.”