NEVŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İHALE İLANI
SATIŞA SUNULAN KAMU KONUTLARI
SIRA NO İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ FİİLİ DURUMU BLOK NUMARASI BULUNDUĞU KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE PROJE ALANI (m²)  TAHMİNİ BEDEL (TL)   GEÇİCİ TEMİNAT (TL)  İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 334 537,28 106/1230 Kat Mülkiyeti Dolu B ZEMİN 1 134,05 400.000,00 40.000,00 04.10.2022 09:00
2 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 334 537,28 106/1230 Kat Mülkiyeti Dolu B ZEMİN 2 134,05 400.000,00 40.000,00 04.10.2022 09:20
3 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 334 537,28 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu B 1 3 131,00 415.000,00 41.500,00 04.10.2022 09:40
4 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 334 537,28 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu B 2 5 131,00 450.000,00 45.000,00 04.10.2022 10:00
5 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 334 537,28 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu B 2 6 131,00 450.000,00 45.000,00 04.10.2022 10:20
6 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 334 537,28 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu B 3 7 131,00 450.000,00 45.000,00 04.10.2022 10:40
7 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 334 537,28 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu B 3 8 131,00 450.000,00 45.000,00 04.10.2022 11:00
8 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 334 537,28 122/1230 Kat Mülkiyeti Dolu B 4 9 131,00 415.000,00 41.500,00 04.10.2022 11:20
9 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 334 537,28 122/1230 Kat Mülkiyeti Dolu B 4 10 131,00 415.000,00 41.500,00 04.10.2022 13:20
10 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 333 551,42 106/1230 Kat Mülkiyeti Dolu C ZEMİN 1 134,05 400.000,00 40.000,00 04.10.2022 13:40
11 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 333 551,42 106/1230 Kat Mülkiyeti Dolu C ZEMİN 2 134,05 400.000,00 40.000,00 04.10.2022 14:00
12 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 333 551,42 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu C 1 3 131,00 415.000,00 41.500,00 04.10.2022 14:20
13 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 333 551,42 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu C 1 4 131,00 415.000,00 41.500,00 04.10.2022 14:40
14 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 333 551,42 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu C 2 5 131,00 450.000,00 45.000,00 04.10.2022 15:00
15 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 333 551,42 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu C 2 6 131,00 450.000,00 45.000,00 04.10.2022 15:20
16 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 333 551,42 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu C 3 7 131,00 450.000,00 45.000,00 04.10.2022 15:40
17 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 333 551,42 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu C 3 8 131,00 450.000,00 45.000,00 04.10.2022 16:00
18 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 333 551,42 122/1230 Kat Mülkiyeti Dolu C 4 9 131,00 415.000,00 41.500,00 04.10.2022 16:20
19 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 333 551,42 122/1230 Kat Mülkiyeti Dolu C 4 10 131,00 415.000,00 41.500,00 05.10.2022 09:00
20 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 332 561,96 106/1230 Kat Mülkiyeti Dolu D ZEMİN 1 134,05 400.000,00 40.000,00 05.10.2022 09:20
21 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 332 561,96 106/1230 Kat Mülkiyeti Dolu D ZEMİN 2 134,05 400.000,00 40.000,00 05.10.2022 09:40
22 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 332 561,96 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu D 1 3 131,00 415.000,00 41.500,00 05.10.2022 10:00
23 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 332 561,96 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu D 1 4 131,00 415.000,00 41.500,00 05.10.2022 10:20
24 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 332 561,96 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu D 2 5 131,00 450.000,00 45.000,00 05.10.2022 10:40
25 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 332 561,96 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu D 2 6 131,00 450.000,00 45.000,00 05.10.2022 11:00
26 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 332 561,96 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu D 3 7 131,00 450.000,00 45.000,00 05.10.2022 11:20
27 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 332 561,96 129/1230 Kat Mülkiyeti Dolu D 3 8 131,00 450.000,00 45.000,00 05.10.2022 13:20
28 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 332 561,96 122/1230 Kat Mülkiyeti Dolu D 4 9 131,00 415.000,00 41.500,00 05.10.2022 13:40
29 Merkez 15 Temmuz Mah. 3370 332 561,96 122/1230 Kat Mülkiyeti Dolu D 4 10 131,00 415.000,00 41.500,00 05.10.2022 14:00
SATIŞA SUNULAN KAMU KONUTU
SIRA NO İLÇESİ MAH./KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) Hazine Yüzölçümü CİNSİ İMAR DURUMU  TAHMİNİ BEDEL (TL)  GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 Merkez 15 Temmuz Mah 3370 331 615,33 Tam 6 Katlı Betonarme Lojman Binası ve Arsası Konut Alanı 3.695.000,00 369.500,00 05.10.2022 14:20
SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
1 Merkez Alacaşar Köyü 179 8 1.241,50 Tam Ham Toprak İmarsız 37.300,00 7.460,00 05.10.2022 14:40
2 Merkez Göreme Kasabası 9966 5,25 Tam Ham Toprak Turizm Tercihli Konut Alanı 158.000,00 31.600,00 05.10.2022 15:00
             SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
 1-Yukarıda ihale bilgileri yer alan Kamu Konutları (Lojman) ve taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre satış ihalesi  Nevşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde Giriş Kat Toplantı Odasında yapılacaktır. 
 2- İhalelerle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde ve ihale saatlerine kadar Nevşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
    a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,
    b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
    c) Geçici teminat belgesini (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak makbuz, Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişi veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen teminat mektupları (teyit yazısı ile birlikte) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)
    d) Gerçek Kişiler adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletname, Özel Hukuk Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
4- a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte, adlarına görev, sıra veya hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar Öncelikli Alım Hakkına sahiptir.
     b) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yıla kadar taksitle ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.
     c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
     d) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
5- Belediye ve belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan taşınmazlardan satış bedeli 5.000,00 TL ve üzerinde olanların, Belediye ve belediye mücavir alanların dışında kalanların ise 1.000,00 TL ve üzerinde olanların satış bedelleri 1/4'ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve sekiz eşit taksitle ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir. Taşınmazların (Kamu Konutları hariç) satış bedellerinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.
6- Hazine'ye ait taşınmazların satışı ve kiralanması KDV ye tabi değildir. Ayrıca satış için tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden de muaftır.         
7- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 ( yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
8- İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü itilaflar alıcısına aittir.
9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
10-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.
NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Ayrıca  nevsehir.csb.gov.tr adresinde de ilanlar mevcuttur. İrtibat tel: 03842151050