Örnek No:55*

T.C.

NEVŞEHİR

İCRA DAİRESİ

2022/5465 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5465 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili Merkez ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Göbekli Mevkii 632 Ada 4 Parselde kayıtlı bağ vasfındaki taşınmazın borçlu Menderes Babaoğlu'na ait 1/4 hissesi satışa konudur. Kesinleşen 25/01/2023 keşif tarihli bilirkişi raporu şu şekildedir. "Nevşehir ili, Merkez ilçesi, 15 Temmuz mahallesi 632 ada ada 4 parsel numaralı 5.413,04 m2 büyüklüğüne sahip taşınmaz göbekli mevkiinde tapu kayıtlarına göre bağ olarak geçmekte olup, ¼ hissesi Penbe TÜMER, ¼ hissesi Sadi BABAOĞLU, ¼ hissesi Seyit Mehmet BABAOĞLU ve ¼ hissesi Menderes BABAOĞLU adına kayıtlıdır. Taşınmaz şehir merkezine yakın mesafede olup, Nevşehir-Kayseri asfaltına kuş uçuşu 1,35 km mesafededir. Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi, devlet eliyle getirilmiş sulama imkanları ve doğal su kaynaklarından kendi cazibesiyle akan bir su olmaması nedeniyle kuru tarım yapılabileceği tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, %3-4 eğime sahip kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Taşınmaz içerisinde ekonomik değeri olmayan bakımsız meyve ağaçları bulunmaka olup halihazırda bakımsız bağ durumunda olduğu görülmüştür. "(Müdürlüğümüz dosyasında ve satış ilanı ekinde bilirkişi raporunun geniş evsafı mevcuttur)

Adresi : Nevşehir ili Merkez ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Göbekli Mevkii 632 Ada 4 Parselde kayıtlı bağ vasfındaki taşınmaz

Yüzölçümü : 5.413,04 m2

Arsa Payı : Tamdır.

İmar Durumu : Dosyada mevcut Nevşehir Belediye Başkanlığının 23278 sayılı cevabi müzekkeresinde, satışa konu taşınmazın imar planı dışında olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 473.641,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz takyidat kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 04/10/2023 - 10:06

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 31/10/2023 - 10:06

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili Merkez ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Göbekli Mevkii 632 Ada 14 Parselde kayıtlı bağ vasfındaki taşınmazın borçlu Menderes Babaoğlu'na ait 1/4 hissesi satışa konudur. Kesinleşen 25/01/2023 keşif tarihli bilirkişi raporu şu şekildedir. "Nevşehir ili, Merkez ilçesi, 15 Temmuz mahallesi 632 ada ada 14 parsel numaralı 4.783,64 m2 büyüklüğüne sahip taşınmaz göbekli mevkiinde tapu kayıtlarına göre bağ olarak geçmekte olup, ¼ hissesi Penbe TÜMER, ¼ hissesi Sadi BABAOĞLU, ¼ hissesi Seyit Mehmet BABAOĞLU ve ¼ hissesi Menderes BABAOĞLU adına kayıtlıdır. Taşınmaz şehir merkezine yakın mesafede olup, Nevşehir-Kayseri asfaltına kuş uçuşu 1,65 km mesafededir. Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi, devlet eliyle getirilmiş sulama imkanları ve doğal su kaynaklarından kendi cazibesiyle akan bir su olmaması nedeniyle kuru tarım yapılabileceği tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, %2-3 eğime sahip kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Taşınmaz içerisinde ekonomik değeri olmayan bakımsız meyve ağaçları bulunmaka olup halihazırda bakımsız bağ durumunda olduğu görülmüştür."(Müdürlüğümüz dosyasında ve satış ilanı ekinde bilirkişi raporunun geniş evsafı mevcuttur)

Adresi :Nevşehir ili Merkez ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Göbekli Mevkii 632 Ada 14 Parselde kayıtlı bağ vasfındaki taşınmaz

Yüzölçümü : 4.783,64 m2

Arsa Payı : Tamdır.

İmar Durumu : Dosyada mevcut Nevşehir Belediye Başkanlığının 23278 sayılı cevabi müzekkeresinde, satışa konu taşınmazın imar planı dışında olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 418.568,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz takyidat kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 10:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 04/10/2023 - 10:17

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 10:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 31/10/2023 - 10:17

                                                                                                                                                                                            03/08/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01875398