Toplantıda alınan kararlar şu şekilde;

1- 5302 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereği, İl Özel İdaresi 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının, İl Genel Meclisinin 06.05.2024 tarihli birleşiminde idaresince hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. 5302 sayılı Kanunun 10. Maddesinin (f) ve (o) fıkrası hükümleri gereği kiralama bedeli ve koşulunun raporda belirtildiği şekilde uygulanmasına. İl Genel meclisinin 07.08.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Başkan Çamcı, belediye personeliyle bayramlaştı Başkan Çamcı, belediye personeliyle bayramlaştı

3- İller Bankası Genel Kurul toplantısında İlimiz İl Özel İdaresini temsilen katılmak üzere İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Naci FERALAN’ a yetki verilmesine. İl Genel Meclisinin 08.05.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

4- Avanos Kapadokya Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine. İl Genel Meclisinin 09.05.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

ASIL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

Ali FİDAN

Vali

Serkan Naci FERALAN 

İl Genel Meclis Başkanı

Yusuf ÜN

Destek Hizmetleri Müdürü

Aziz GÖLBAŞI

Avanos Kaymakamı

Mahmut Esat YÖNDEMLİ

İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürü

Murat ÖZTÜK

İl Genel Meclisi Üyesi

Hüseyin ÖZ

İl Genel Meclisi Üyesi

Mustafa Güray TÜYSÜZ

İl Genel Meclisi Üyesi

Hikmet CİNGİ

İl Genel Meclisi Üyesi

Hasan DOĞAN

İl Genel Meclis Üyesi

Yüksel BEDİR

İl Genel Meclisi Üyesi

5- Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine. İl Genel Meclisinin 09.05.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

ASIL ÜYELER

YEDEK ÜYE

Ali FİDAN

Vali

Yasin GÜRKAN

Kozaklı Kaymakamı

Özdemir ŞİMŞEK

İl Genel Meclisi Üyesi

6- Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine. İl Genel Meclisinin 10.05.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

ASIL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

Ali FİDAN

Vali

Kamil DURU

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Kürşat KOÇ

İl Genel Meclisi Üyesi

İsmail BATTAL

Acıgöl Kaymakamı

Doğan SAYIN 

İl Genel Meclisi Üyesi

Abdullah ÖZHAN

İl Genel Meclisi Üyesi

 Ahmet ÖZMEN

İl Genel Meclisi Üyesi

Erdal ERDEMİR

İl Genel Meclisi Üyesi

Kürşat SALGINCI

İl Genel Meclisi Üyesi

Hayati Naci KARATAŞ

İl Genel Meclisi Üyesi

Zafer UZLAŞIR

İl Genel Meclisi Üyesi

Ali Can DANACI

İl Genel Meclisi Üyesi

İrfan YILDIRIM

İl Genel Meclisi Üyesi

Kaynak: HABER MERKEZİ