NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

 İlimiz, Merkez İlçe, Boğaz Köyü - Sümer Mahallesi -  Balcın Köyü bağlantı  yollarının isabet ettiği taşınmazlara İl Encümeninin 16/08/2018 tarih 87 sayılı kararı ve 01/07/2021 tarih 240 sayılı kararı ile “Kamu Yararı Kararı” verilmiş olup, İl Encümeninin 26/01/2023 tarih ve 37 sayılı kararı ile “Kamulaştırma Kararı” verilmiştir.

Taşınmaz maliklerinden kamulaştırma davetiyesi gönderilip de adresinde bulunamayan ve adres kayıt sistemi kayıtlarında yurtdışında olduğu belirlenenler ile adres kayıt sisteminde kayıtlı bulunamayanlar için kamulaştırma davetinin ilânen yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki listede belirtilen maliklerin 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. Maddesi gereği 15 gün içinde uzlaşma görüşmelerinde bulunmak üzere Nevşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereği taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ile bahse konu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın İdaremiz adına tescili istenilecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Adı Soyadı

Baba Adı

Türkan BAŞARAN

Asım

Sebahat GÜRBÜZ

Hacı İbrahim

Mustafa VAROL

Derviş

Hatice YİĞİTARSLAN

Mehmet

YOĞUN BAKIM TADİLATI yapım işi YOĞUN BAKIM TADİLATI yapım işi

Kadir YİĞİTARSLAN

Mehmet

Osman POLAT

Mehmet

Hacı Osman Küstürmez

Ahmet

Sıddıka Küsmez (mirasçıları)

Abdullah